26 januari 2018

Mooie kans om kennis te maken met waterschapsbestuurswerk

Vorig jaar in een door ons opgezet uitwisseling met de CDA fracties van het waterschap Hollandse Delta en Brabantse Delta een mooie  tip naar voren gekomen. Collega Leo Stehouwer uit het waterschap Hollandse Delta was  voortrekker van geweest van een algemene cursus over het waterschapsbestuurswerk. Als CDA fractie hebben wij de algemene vergadering en commissie Bestuurlijke zaken navraag gedaan en op de agenda gezet. Vlak voor de kerst is het waterschap Scheldestromen met onderstaand persbericht gekomen. Deze oproep heeft in diverse kranten en regionale bladen gestaan. Inmiddels hebben zich al zo’n 50 mensen aangemeld. De termijn was 20 januari.  Nu wel duidelijk is dat er voldoende aanmeldingen zijn zal de cursus doorgang hebben.

De CDA fractie is blij dat er zoveel belangstelling is voor het aanbod om kennis te maken met het waterschapsbestuurswerk. We hopen dat daarin ook een aantal nieuwe CDA leden zitten. Het komt in elk geval de bekendheid van het waterschapswerk ten goede.

Heeft u of iemand in uw omgeving interesse meld u dan zo snel mogelijk aan voor 2 februari. Zie voor nadere informatie het persbericht van het waterschap.

Waterschap biedt kennismaking voor aspirant-bestuursleden

Waterschap Scheldestromen verzorgt komend voorjaar een introductie voor mensen die interesse hebben in het waterschapsbestuur. De introductie is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen en een aantal individuele waterschappen. Onder voorbehoud van het aantal deelnemers wordt de kennismaking gegeven in Middelburg. De naam van de introductie is ‘Politiek Actief’. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Het bestuurlijke werk voor de waterschappen is belangrijk. Met het aanbieden van deze kennismaking wil het waterschap aangeven dat nieuwe gezichten welkom zijn. Het is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat echt ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als Zeeland.”

Politiek Actief
De landelijke waterschapsverkiezingen vinden plaats in maart 2019. Voor Zeeuwen die interesse hebben in het bestuurlijke waterschapswerk, is het een mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van wat dit precies inhoudt. Daarnaast heeft de cursus tot doel om kiezers te enthousiasmeren voor het werk als bestuurslid. Eventueel kunnen cursisten zich aansluiten bij een politieke partij die bij hen past. Eerder ontwikkelde ProDemos een soortgelijke kennismaking voor gemeenten en hier zijn goede ervaringen mee opgedaan.

De kennismaking bestaat uit vijf delen. Deze zijn:

  • Introductie en kennismaking
  • Het waterschap (krachtenveld, besluitvormingsprocedure)
  • Het algemeen bestuur (taken en rollen, gereedschapskist AV-lid, financiën)
  • Effectief vergaderen
  • Excursie en bijwonen algemene vergadering
  • De introductie wordt afgesloten met het bijwonen van een algemene vergadering van het waterschap en een excursie.

Aanmelden
De introductie start op woensdag 7 februari 2018 en duurt 5 avonden. De laatste bijeenkomst wordt georganiseerd op donderdag 22 maart, de dag waarop de algemene vergadering gehouden wordt. De kennismaking is gratis en bedoeld voor Zeeuwen van 18 jaar en ouder die interesse hebben in het waterschapsbestuur. Lidmaatschap van een politieke partij is niet verplicht om aan de introductie te kunnen deelnemen. De locatie is onder voorbehoud het kantoor van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden opleidingen@scheldestromen.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.