07 januari 2020

Nederland in 2030

7 januari 2020 - NEDERLAND - We leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van 'Nederland deltaland'. Niet óf jij óf ik, maar zij aan zij.

De oplossingen van gisteren zijn niet de antwoorden voor morgen. Het startdocument Zij aan zij is de aanzet voor een perspectief op het Nederland van 2030. We kijken kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Onze horizon is 2030 en verder.

Uitnodiging tot discussie

Met dit startdocument nodigen we iedereen uit - CDA-lid of niet - met ons mee te denken. Tussen 9 november 2019 en 15 februari 2020 gaan wij het land in om gesprekken en discussies te voeren en komen we daarna met een verslag van de discussie. Samen met u willen we de komende maanden verkennen wat nodig is voor de toekomst van Nederland.

LEES HIER HET DISCUSSIESTUK 

CDA AppelXL on tour

Op AppèlXL kondigden we het al aan: discussiëren over de toekomst van Nederland. Dit doen we op basis van het startstuk ‘Zij aan Zij’ van de commissie Perspectief 2030 dat begin november verscheen. We zijn inmiddels al op tientallen plekken geweest en in januari 2020 pakken we nog eens uit in Eindhoven en Zwolle: AppèlXL on tour. 

Wil je je voor één van de bijeenkomsten aanmelden? Of misschien zelfs voor allebei? Van harte welkom!

Bekijk hier de opkomende evenementen. 

Eigen Zij-aan-Zij in Zeeland

Op eigen initiatief heeft de afdeling Zeeuws-Vlaanderen een Zij-aan-Zij bijeenkomst georganiseerd - voor iedereen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.