18 december 2020

Over de motie "Geen jacht in de nacht"

Vrijdag 18 december - THUISWERKPLEK - Stemverklaring over de motie "Geen jacht op de vos in de nacht": Het faunabeheerplan vos is opgesteld door de FBE Zeeland. Een onafhankelijke stichting die het provinciaal faunabeleid doorvertaalt in uitvoeringsbeleid waarvan het bestuur gevormd wordt door leden waarvan de deskundigheid, wat het CDA betreft, niet ter discussie staat.

Het CDA is zeer teleurgesteld dat gedeputeerde staten van Zeeland dit plan in ontwerp op 3 november gedeeltelijk hebben goedgekeurd. Hierdoor is effectief beheer van de vos in Zeeland, om onze weidevogels en dan vooral onze bodembroeders te beschermen namelijk niet goed mogelijk. Door deze, ons voorliggende, motie wordt effectief vossenbeheer in Zeeland zelfs onmogelijk en deze is dus een aanslag op onze fauna. Wij stemmen dus tegen deze motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.