20 oktober 2023

Over het IPO & cyberveiligheid

Vrijdag 20 oktober - ZEELAND - Tijdens de commissie bestuur was Anne van de Swaluw (burgercommissielid) aanwezig om het woord te voeren.

Interprovinciaal Overleg

De CDA fractie heeft de stukken bestudeerd over het Interprovinciaal Overleg en heeft een vraag over de najaarsnota van de instantie BIJ12. Het CDA vraagt zich af hoe of wij het goed gelezen heb dat de instantie BIJ12, waar zoveel speelt op het moment betrekking tot stikstof, Natura 2000 etc. de beschikbare financiële middelen niet ten volste benut? Stroopt dat niet in de uitvoering op het moment? 

Verder deelt het CDA de zorgen met de andere fracties over de faunazaken.

Cyberveiligheid 

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie op dit moment doeltreffend beleid heeft ten aanzien van (cyber)veiligheid. De CDA fractie is wel van mening dat de mystery guest niet zo vrij spel had mogen krijgen, maar hecht ook waarde aan de gastvrijheid van de provincie. We zijn wel blij dat dit naar voren gekomen is en het CDA spreekt dan ook haar dank uit aan de rekenkamer voor de geleverde inspanningen. We kunnen ons ook vinden in de voorstellen die de Rekenkamer doet. We lezen namelijk regelmatig in het nieuws dat een (vooraanstaande) organisatie is gehackt, informatie is gestolen of dat er losgeld is betaald. Allemaal rampscenario’s. Daarom is het CDA van mening dat het goed is dat de conclusies en aanbevelingen overgenomen worden, ook met betrekking tot de Provinciale Staten. Zo kunnen we enerzijds zelf kennis op doen om onze controlerende taak beter uit te voeren en hebben we anderzijds ook knowhow om onszelf te beschermen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.