19 maart 2020

Reactie CDA Zeeland op brief Coronavirus van FVD Zeeland

Donderdag 19 maart - MIDDELBURG - De CDA Statenfractie Zeeland ontving vandaag, net zoals de rest van Provinciale Staten en bestuur, een brief van het Forum van Democratie betreffende de "oorlog tegen het Coronavirus". Hierop heeft de Statenfractie van het CDA in de persoon van Hannie Kool-Blokland gereageerd. Lees de brief hieronder!

Reactie CDA Zeeland

Geachte voorzitter,

Vanmorgen ontvingen wij een brief van de fractie van Forum voor Democratie. Wij lezen hierin vooral een politiek statement waarvan we ferm afstand nemen. De ernstige situatie rond Covid 19 vraagt om een gecoördineerde aanpak en is niet gebaat bij teveel kapiteins op het schip.

De CDA-fractie heeft veel waardering voor alle medewerkers in de zorg, de supermarkten, de landbouw&visserij, de logistiek, de publieke diensten en voor iedereen die zich verder van harte inzet in deze moeilijke situatie.

Zo bezien wij ook de inzet van de veiligheidsregio, de deskundigen en bestuurders die daar op basis van de landelijke afspraken, vertaling voor Zeeland aan geven. De specifieke situatie van Zeeland heeft men scherp op het netvlies, zo blijkt uit de berichtgeving in de Zeeuwse media. Verder geldt, zoals de fractie van Forum voor Democratie zelf ook aangeeft, dat de provincie geen bevoegdheden heeft op dit terrein. Wij vertrouwen er op dat commissaris van de Koning zijn rol vanuit toezicht volledig  oppakt en dat de gedeputeerden binnen hun mogelijkheden ondersteuning bieden aan gemeenten en sectoren waar dat nodig

Wij vertrouwen er op dat commissaris van de Koning zijn rol vanuit toezicht volledig  oppakt en dat de gedeputeerden binnen hun mogelijkheden ondersteuning bieden aan gemeenten en sectoren waar dat nodig is.

Hopelijk kunnen we als leden van Provinciale Staten in een volgende vergadering positief terugkijken op de inzet van velen. Natuurlijk is ook de CDA-fractie bereid om in een crisissituatie extra te vergaderen, op welke manier dan ook. Maar op dit moment hebben wij daar geen enkele behoefte toe en geven wij graag de ruimte aan experts, deskundigen en bestuurders om de juiste dingen te doen.

Met vriendelijke groet,

Hannie Kool

Namens de CDA-Statenfractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.