Belgium - Maintenance and Deepening Works in the Western Scheldt and the Scheldt Estuary - 10/10/2008
14 februari 2019

Schriftelijke vragen gesteld over het Westerschelde-estuarium

Woensdag 13 februari - MIDDELBURG - CDA Zeeland in de personen van Rinus van 't Westeinde en Anton Geluk hebben schriftelijke vragen ingediend over het Langetermijnperspectief voor het Westerschelde-estuarium. 

__________________________________________________________________________________

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de Statenleden Anton Geluk en Rinus van ‘t Westeinde, namens de CDA-Statenfractie.

Ontvangen:    13 februari 2019
Onderwerp:    Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium (LTP-N)

Op 6 maart 2018 kwamen 35 vertegenwoordigers van natuur-, landbouw -, recreatie- en havenorganisaties bij elkaar voor de aftrap van het Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium. Het afgelopen jaar is er door de samenwerkende organisaties tijd gestoken in een systeemanalyse van het estuarium. Hierbij wordt tevens een advies aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) uitgebracht. Exact één jaar later op 6 maart 2019, zal de vaststelling plaatsvinden.

Tijdens een werkbezoek aan het Westerschelde-estuarium is het CDA duidelijk geworden dat er op professionele en doordachte wijze wordt omgegaan met het estuarium. De exacte invulling van het Langetermijnperspectief is echter onduidelijk.

Het CDA wil een aanleiding om de ontpolderdiscussie te heropenen, voorkomen. Vanuit deze overweging stelt het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Wat zijn de achterliggende redenen om het gezamenlijke traject te organiseren?
  2. Waar gaat de analyse uiteindelijk voor gebruikt worden?
  3. Op welke manier wordt het proces aangevlogen?
  4. Welke rollen hebben GS en PS in dit geheel?
  5. Wanneer wordt de systeemanalyse met het bijbehorende advies voor akkoord voorgelegd aan PS?
  6. Heeft GS duidelijk gemaakt dat er open zenuwen[1] bestaan in Zeeland en zo ja, wordt dit betrokken in de analyse?

 

 

 

 

[1] Onder open zenuwen worden ontpolderdiscussies verstaan.

__________________________________________________________________________________

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.