05 september 2019

Schriftelijke vragen over de Deltaweg

Donderdag 5 september - MIDDELBURG - Statenleden Frank Kuijpers en Karin van den Broeke hebben schriftelijke vragen gesteld over de Deltaweg. Het stuk N256 tussen Goes en Kortgene is recent meerdere malen in het nieuws geweest door enkele ongelukken. CDA Zeeland maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen.

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door de Statenleden Frank Kuijpers en Karin van den Broeke, namens de CDA-Statenfractie.

Ontvangen: 5 september 2019 Onderwerp: Veiligheid N256 (Deltaweg)

De N256 (Deltaweg) is helaas ook in de afgelopen tijd weer in het nieuws geweest met ernstige ongelukken. In de commissie economie is, op grond van een variantenstudie, met GS gesproken over verschillende scenario’s om de N256 veiliger te maken en een goede doorstroming te bevorderen.

Gezien de ernst van de ongelukken die zich sinds deze bespreking hebben voorgedaan, stelt de CDA-fractie de volgende vragen aan GS:

1. Heeft GS een analyse van de ongevallen?

2. Is GS bereid deze analyse te leggen naast de uitgangspunten van de variantenstudie?

3. Is GS bereid, op grond van de analyse en de vergelijking met de uitgangspunten van de variantenstudie, voorstellen te formuleren om te komen tot tijdelijke maatregelen (of versnelde maatregelen) die de veiligheid bevorderen?

4. Wil GS het gesprek met dorps- en gemeenteraden aangaan over het (op deze wijze) bevorderen van veiligheid?

5. Welke mogelijkheden ziet GS om hiervoor financiële ruimte vrij te maken?

Foto: OmroepZeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.