11 augustus 2020

Schriftelijke vragen over subsidies cultuursector

Maandag 10 augustus - MIDDELBURG - CDA Zeeland en PvdA Zeeland hebben vragen gesteld over de Meerjarige Subsidies Fonds Podiumkunsten. Beide fracties maken zich zorgen over de Zeeuwse culturele sector.

Toelichting: De Statenfracties van CDA en PvdA hebben kennisgenomen van de Meerjarige Subsidies Fonds Podiumkunsten en maken zich zorgen over de Zeeuwse culturele sector. Eerder maakten we ons hard voor het cultuurfonds van de provincie, we zijn positief over deze inspanningen van de provincie. Nu constateren we dat er vanuit het Rijk maar zeer beperkt steun is voor de Zeeuwse culturele instellingen. Zo zijn we verbaasd over het wegvallen van de subsidie van Theaterproductiehuis Zeelandia. Uit de pers hebben we vernomen dat vanuit het college van Gedeputeerde Staten met verbijstering hierop gereageerd is. We vragen ons af welke acties het college van Gedeputeerde Staten hierop gaat ondernemen. De oprichting van het cultuurfonds heeft onze volledige ondersteuning. Zeker omdat binnen de huidige subsidieregels het voor culturele instellingen onmogelijk is om reserves op te bouwen. Reserves die juist in deze periode, waarin de culturele sector hard getroffen wordt door wegvallende inkomsten, goed van pas zouden komen. PvdA en CDA zijn blij dat het fonds breed is opgezet, ook met aandacht voor de kleinere organisaties en initiatieven. Constaterende dat Rijkssubsidies nu tegenvallen en dat de Coronacrisis voortduurt, vragen wij ons af of met het Zeeuwse Stimuleringsfonds Cultuur voldoende gedaan kan worden.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van de PvdA en CDA de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:

  1. Verwachten Gedeputeerde Staten dat het Zeeuwse Stimuleringsfonds Cultuur voldoende is om de Zeeuwse culturele instellingen te ondersteunen? Graag een toelichting.
  2. De Rijksoverheid stelt € 300 miljoen in een noodfonds beschikbaar. Is duidelijk welke Zeeuwse instellingen door dit noodfonds ondersteund gaan worden?
  3. Het CDA en de PvdA zijn bezorgd over het ondersteunen van de Zeeuwse culturele sector door het Rijk. Vinden Gedeputeerde Staten dat de regio’s voldoende of onvoldoende worden gesteund op cultureel vlak? Graag een uitleg.
  4. Gedeputeerde Staten hebben met verbijstering kennis genomen van het wegvallen van de subsidie voor Theaterproductiehuis Zeelandia. Welke acties gaan Gedeputeerde Staten ondernemen naar aanleiding van dit bericht?
  5. Zien Gedeputeerde Staten aanvullende noodzaak en mogelijkheden om de Zeeuwse culturele sector extra te ondersteunen in deze periode? Zo ja, welke? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.