19 september 2019

Schriftelijke vragen over zorgen gemeentegelden

Donderdag 19 september - MIDDELBURG - Jaap Scheele en Hannie Kool-Blokland hebben schriftelijke vragen gesteld over de houdbaarheid van gemeentelijke financiën. "De gemeenten hebben een cruciale rol wat betreft leefbaarheid."

Met een artikel in de landelijke media trekt de G40 aan de bel. Hun zorg is de houdbaarheid van de gemeentelijke financiën. Terwijl de rijksoverheid forse overschotten heeft meldden de gemeenten dat zij nu voorzien voor de komende jaren geen sluitende begroting kunnen overleggen. Zij noemen met name de decentralisaties van de vorige kabinetten met de bijbehorende bezuinigingen, in weerwil van de stijgende vraag met name in de jeugdzorg, als oorzaak van hun financiële problemen.

Als CDA hebben wij leefbaarheid hoog in het vaandel staan. De gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Zeker in een landelijke provincie met veel dunbevolkte gemeenten en grote afstanden tot voorzieningen baren de signalen over de problemen rond instandhouding van voorzieningen in de centrumgemeenten en benodigde investeringen in onderwijs ons grote zorgen.

Ingegeven door de toezichthoudende rol van de Provincie op de gemeentelijke begrotingen, maar ook als gesprekspartner voor het Rijk, hebben wij naar aanleiding hiervan de onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. In hoeverre is het college op de hoogte van deze signalen?

2. Hoe beschrijft het college vanuit haar toezichthoudende rol de financiële situatie van de Zeeuwse gemeenten in het algemeen, die 1 www.pzc.nl/binnenland/rijk-zwemt-in-het-geld-bij-ons-moet-hetzwembad-dicht~a73dffd9/ van de centrumgemeenten in het bijzonder en de verschillen tussen de gemeenten?

3. In hoeverre is de situatie die de G40 schetst vergelijkbaar met Zeeland? En hoe verhoudt de Zeeuwse situatie zich tot de andere provincies?

4. Welke oplossingen en acties ziet het college voor de gemeenten en zichzelf, al dan niet in samenwerking met andere provincies?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.