24 mei 2019

Statenleden Jeffrey Oudeman en Hannie Kool-Blokland uiten zorgen over HZ

Woensdag 22 mei - MIDDELBURG - Statenleden Jeffrey Oudeman en Hannie Kool-Blokland hebben schriftelijke vragen ingediend over het mogelijk inleveren van 1,2 miljoen euro door de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen. In het rapport Wissels Om wordt de herverdeling van het macrobudget voor het onderwijs behandeld, waar de HZ nadelen van ondervindt.

Op 15 mei heeft de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (ook wel bekend als de Commissie-Van Rijn) haar eindrapport Wissels om[1] aangeboden aan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze commissie is ingesteld om de minister te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigings-systematiek in het hoger onderwijs en onderzoek. De aanpassing moet echter binnen het bestaande macrobudget gebeuren en dat betekent dat uitvoering van de adviezen van de Commissie-Van Rijn zou leiden tot een herverdeling van geld naar universiteiten met veel studenten bètatechniek en naar hogescholen (veelal in de Randstad gesitueerd) die veel externe switchers opvangen. De ingeschatte reallocatie-effecten per universiteit en hogeschool, waaronder de HZ University of Applied Sciences (HZ), zijn opgenomen in de bijlagen van het rapport Wissels om (zie bijgevoegde tabel).

In het PZC-artikel ‘HZ moet 1,2 miljoen inleveren’[2] geeft John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ, aan dat de HZ door deze herverdeling in grote problemen komt en dat de gevolgen voor de HZ – en daarmee het hoger onderwijs in Zeeland – desastreus zouden zijn. De CDA-fractie deelt deze zorgen en hoopt dat het de HZ lukt om (met andere hogescholen samen) de minister te overtuigen om niet te korten op hun budget. De HZ trekt ook aan de bel bij het provinciaal bestuur en de CDA-fractie vindt dat de provincie de lobby moet ondersteunen om de verwachte nadelige gevolgen (bij uitvoering van de adviezen van de Commissie-Van Rijn) voor het hoger onderwijs in Zeeland te voorkomen. In het bijzonder met Campus Zeeland (met onder meer grote investeringen in het Joint Research Centre) doen we – nota bene met forse financiële bijdragen van het Rijk – in onze provincie juist ons uiterste best om het aanbod van hoger onderwijs verder te verbeteren. Als CDA-fractie zouden we het buitengewoon vreemd vinden als dit deels teniet wordt gedaan door een korting op de Rijksbijdrage aan de HZ.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:       

  1. Wat zou uitvoering van de adviezen van het rapport Wissels om betekenen voor de HZ University of Applied Sciences?
  2. Wat betekent dat voor de toekomst van het hbo in Zeeland?
  3. Welke effecten kan deze korting hebben op de werkgelegenheid in Zeeland? Wij zijn daarbij benieuwd naar de directe effecten (HZ-medewerkers), maar – bijvoorbeeld doordat misschien het opleidingsaanbod wijzigt of inkrimpt – ook naar de effecten op onder andere vertrekkende studenten of partners van de HZ.
  4. Is het College bereid samen met de HZ en andere (Zeeuwse) partijen te lobbyen om nadelige gevolgen voor het Zeeuwse hoger onderwijs te voorkomen? Zo ja, welke acties is het College van zins te ondernemen, met name richting het Rijk?
  5. Zijn er ook gevolgen te verwachten voor het University College Roosevelt?

[1] https://www.commissievanrijn.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Commissie-Van-Rijn-Wissels-om-15-mei-2019.pdf

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/1-2-miljoen-euro-per-jaar-minder-is-voor-hz-desastreus~adcbd76d/

[2] https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/1-2-miljoen-euro-per-jaar-minder-is-voor-hz-desastreus~adcbd76d/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.