27 september 2019

Statenlid Anton Geluk over de stikstofproblematiek: "Zeeland zit op slot."

Vrijdag 27 september - MIDDELBURG - Tijdens de raadscommissie bij het agendapunt over stikstof, leverde Statenlid Anton Geluk een krachtig pleidooi.

Eergisteren kwam het Adviescollege Stikstofproblematiek met het rapport “Niet Alles Kan”, een eerste advies voor de korte termijn over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Duidelijk is dat de balans tussen natuur, leefbaarheid en economische groei terug moet. Maar wat het CDA betreft wel op een eerlijke en realistische manier.

De huidige stikstofproblematiek zorgt er voor dat ook Zeeland op slot zit. Dit “slot” moet er zo spoedig mogelijk van af. (De vergunningverlening voor het bouwen van woningen, de aanleg van wegen en het doen van bedrijfsactiviteiten moet zo snel mogelijk weer worden hervat).

Wij, het CDA, pleiten daarom voor een evenwichtig en verstandig regionaal pakket aan maatregelen en een bijdrage van alle relevante economische sectoren om het stikstofvraagstuk op te lossen. Dus SAMEN. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat 1 specifieke sector hiervoor opdraait.

"Generieke maatregelen, zowel in de landbouw als voor de snelheid op snelwegen, zijn geen oplossing voor het probleem."

We moeten, met verstandig regionaal maatwerk in Zeeland, er voor zorgen dat zoveel mogelijk projecten doorgang kunnen vinden zonder de grens van de stikstofdepositie in onze Natura 2000-gebieden te overschrijden. Dus een oproep aan de gedeputeerde om de vergunningverlening weer op gang te brengen.En nu onze vragen:

  1. Is er op Zeeuwse schaal al inzicht waar de grootste knelpunten zitten?
  2. Is er bij ons bijvoorbeeld relatief veel stikstofuitstoot door industrie (Nationaal weten we dat de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie 40% bedraagt en de rest van de economie draagt 20% bij).
  3. En valt daar (door innovatie) relatief snel vooruitgang te boeken? Als ik mij de cijfers uit presentaties in de afgelopen jaren goed herinner is de invloed van Vlaamse uitstoot bij ons zeer substantieel. Helaas kunnen we zelf aan alle uitstoot die uit Vlaanderen komt niks doen.

Maar hierover heb ik wel wat vragen:

  1. Zijn wij in Zeeland netto-importeur van stikstof(depositie)? Nationaal weet ik dat we netto-exporteur zijn, maar ik zou inschatten dat dit in Zeeland niet zo is).
  2. Is het nodig, gezien de uitstoot die vanuit Vlaanderen komt, om overleg met de Vlamingen te voeren
  3. Of is dit er nationaal en/of regionaal al wel?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.