07 juni 2019

Statenlid Anton Geluk stelt vragen over ganzenbeleid

Vrijdag 14 juni - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk, vorige week beëdigd nadat Gedeputeerde Staten werd geïnstalleerd, heeft vandaag vragen gesteld in de Commissie Ruimte over het ganzenbeleid en gereageerd op het rapport Ganzen in Zeeland.

Het CDA vindt het positief dat er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt van het Zeeuwse Ganzenakkoord. Wel hebben wij meerder vragen over de conclusies in dit rapport en de werkwijze van de evaluatie.

De conclusies uit het rapport vinden wij prematuur. Er wordt namelijk meerdere keren in het rapport gezegd dat het schadeniveau door o.a. de grauwe gans" binnen het bereik van de gestelde doelen in het Ganzenakkoord ligt en dus duidt op een duidelijke daling van de ganzenschade. Deze conclusie onderschrijven wij niet. Hiervoor zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te geven, zoals:

 • het betreft hier niet de werkelijke maar alleen de getaxeerde schade
 • door gedaalde marktprijzen voor o.a. graan t.o.v. 2012 is ook de schade lager geworden
 • minder schademeldingen a.g.v het te betalen behandelbedrag van € 300,- per verzoek tot schadevergoeding.
 • enz.

Betreffende het rapport Ganzen in Zeeland, dat in de Commissie Ruimte van 14 juni 2019 zal worden besproken, heb ik namens het CDA de volgende inhoudelijke vragen:

 • Het rapport is een evaluatie van het met meerdere partijen gesloten Ganzenakkoord:
  • Met welke partijen is de evaluatie besproken? En zo ja, wanneer en wat is de uitkomst van deze gesprekken?  Zo nee, waarom niet?
  • Hoe verloopt de schademelding/zijn de grondgebruikers hierover tevreden?
  • Heeft er een “klantentevredenheidsonderzoek” plaatsgevonden of gaat er nog een onderzoek plaatsvinden naar de tevredenheid van de “schademelders” betreffende de wijze van schademelden, de schade-afhandeling (Hoe verloopt de schademelding/zijn de grondgebruikers hierover tevreden?).

 • Een aantal ganzensoorten staat op de zogenaamde “vrijstellingslijst” waardoor in principe het recht op schadevergoeding vervalt. Dit wordt voorkomen door het instellen van een overgangsregeling, die na 3 jaar geëvalueerd wordt.
  • Wanneer vindt deze evaluatie plaats?
  • En wordt de overgangsregeling totdat de evaluatie heeft plaatsgevonden enz. “stilzwijgend” verlengd?

 • Grondgebruikers kunnen hun schade melden:
  • Hoeveel schademeldingen zijn er jaarlijks geweest? Gelieve ook het schadebedrag vermelden.
  • Voor hoeveel schademeldingen is schadevergoeding aangevraagd (ook het schadebedrag) ?
  • Hoeveel aanvragen zijn hiervan goedgekeurd (ook het schadebedrag)?
  • Wat waren de redenen om aanvragen voor schadevergoeding af te keuren? Hoeveel hiervan had betrekking op procedurefouten?
  • Hoeveel is er in totaal aan behandelbedragen betaald aan de provincie en hoeveel is er terugbetaald aan de schademelders?

 • In het rapport wordt alleen de getaxeerde schade in beeld gebracht en door 1 van de partijen die betrokken is bij “het Ganzenakkoord” is al meerdere keren gevraagd om de schademeldingen per maand (de gemelde schade):
  •  Voor alle hierboven genoemde schademeldingen geldt dat wij graag  de schademeldingen en schadebedragen per maand  en per jaar ontvangen. En dan wel voor zowel de gemelde, de getaxeerde en de uitbetaalde schade.

De conclusies uit het rapport vinden wij prematuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.