18 december 2020

Statenlid Karin van den Broeke: "Slimme mobiliteit dient betaalbaar, toegankelijk en schoon vervoer te bieden."

Vrijdag 18 december - THUISWERKPLEK - Gedurende de Statenvergadering van vrijdag 18 december heeft Statenlid Karin van den Broeke het woord gevoerd over Slimme Mobiliteit.

Slimme mobiliteit is één van onze grote strategische opgaven. Deze opgave ligt het CDA na aan het hart. Ons staat uiteindelijk voor ogen dat iedere reiziger zich snel, gemakkelijk, betaalbaar en schoon kan verplaatsen binnen, naar en vanuit Zeeland. Slimme mobiliteit dient betaalbaar, toegankelijk en schoon vervoer te bieden. Eerder is het CDA wel eens bezorgd geweest of we innovatief genoeg aan het werk zouden gaan met deze strategische opgave. Uit de richtingennotitie blijkt dat dit zeker het geval is.

Eerder is het CDA wel eens bezorgd geweest of we innovatief genoeg aan het werk zouden gaan met deze strategische opgave.

Het CDA is positief over de richtingennotitie die voorligt en herkent zich in de geformuleerde wensen en bedenkingen. We zien het helemaal voor ons: 20 mobiliteitshubs in 2025, 50 in 2030. Een goede combinatie van een aantal robuuste vervoerslijnen en een fijnmazig netwerk daaromheen. Flexibel. Met gebruikmaking van ICT voor wie daar toegang heeft.

Wel denkt het CDA dat de omvang van het aantal gebruikers van invloed is op het slagen. Daarom hecht het CDA aan het verleiden van diegenen die niet afhankelijk zijn van openbaar vervoer of doelgroepenvervoer. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn: samenwerking met grote bedrijven waar veel werknemers nu ieder met eigen auto naar toe reizen.

We kijken uit naar een goede regionale mobiliteitsstrategie medio 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.