07 december 2018

Statenlid Van 't Westeinde over Waterdunen

Vrijdag 7 december - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde levert een bijdrage bij het agendapunt over de Waterdunen.

Voor ons ligt de Grex Waterdunen. Op zich kan er gesteld worden: niets mis mee, want ondanks de verschuiving in de tijd, kunnen de kosten worden opgevangen binnen de bestaande budgetten en is de Grex 2019 sluitend.

Als CDA willen we paar zaken er uitlichten:

  1. Laat ik beginnen met het positieve. Als CDA zijn we blij dat de motie op ons initiatief om een aantal recreatiepaden te asfalteren, is verwerkt in de nu voorliggende Grex. Ook zijn we content met de beslissing van de Gemeente Sluis om jaarlijks € 125.000 bij te dragen aan de recreatieve infrastructuur.
  2. In de oplegnotitie geeft u aan dat het opschuiven van de planning is verzet naar 31 december 2020. Deze wijziging vloeit voort uit de afhankelijkheid van de inspanningen van de partners in dit project. Dit is niet de eerste keer dat de einddatum vooruitgeschoven wordt. Kan de Gedeputeerde aangeven dat er voldoende regie opzit om die einddatum ook te halen?
  3. Vervolgens is het de bedoeling om in september 2019 het eerste water te laten stromen via de getijdenduiker. Hierover zijn de eerste gedachtes positief. Echter als je de bladzijde om slaat, staat er dat er geen garantie gegeven kan worden dat de getijdenduiker in September 2019 open gaat. Klopt het dat de getijdenduiker niet voldoet aan de Waterwet? En zo ja, kan de Gedeputeerde aangeven wat de voortgang in het onderzoek is en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn?
  4. Als laatste het beheer en onderhoud. Hier is ook al veel om te doen. Als CDA vinden we dat alle partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hier tot een goed beheerplan te komen waar ieder zijn rol in neemt.

Het kan toch niet zo zijn: wel de lusten en de lasten voor een ander?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.