21 maart 2019

Terugblik: verkiezingen! Zetel winst!

Vrijdag 22 maart - MIDDELBURG - We blikken terug op een succesvolle campagne die beloond is: een zetel winst voor de Provincie!

Terugblik Provinciale Staten

Lijsttrekker Jo-Annes de Bat deelt graag nog wat mee: Hallo allemaal, wat een mooie uitslag. 1 zetel extra en 6000 stemmen meer. Een resultaat wat gebaseerd is op vier jaar lang hard werken, zichtbaar zijn, een goed programma, een kwalitatief goede lijst en een natuurlijk ook een leuke en stevige campagne.

Heel veel dank! Aan alle kandidaten die overal waren. Aan alle lokale campagneleiders waarvoor niets te veel was. Aan alle vrijwilligers die tot het laatste moment geplakt, geflyerd en campagne gevoerd hebben. Echt heel veel dank en waardering voor jullie inzet.

Nu verder. De onderhandelingen zijn gestart. We hebben Rene Verhulst gevraagd als informateur. Hij gaat met alle partijen praten en zal dan met een advies komen hoe we tot een stabiel en gedragen college kunnen komen. Zodra hier nieuws over te melden is, zullen we dat zeker doen.

Graag tot ziens!

Groeten,

Jo-Annes

Terugblik Waterschap Scheldestromen

Tevens wilden lijsttrekker Denis Steijaert en fractievoorzitter Carla Michielsen namens het Waterschap wat kwijt! 

CDA deelt mee in de stemmen winst en behoudt de 4 plaatsen in het waterschapsbestuur Scheldestromen

Het hoger opkomstpercentage was ook gunstig voor het CDA tijdens de verkiezingen van 20 maart jl. Er deden 10 partijen mee aan de verkiezingen in het waterschap. Partij voor Zeeland is gegroeid van 3 naar 4 plekken en heeft 416 stemmen meer behaald dan het CDA. De Partij voor Zeeland heeft daarmee het recht om de formatie te leiden.De Zeeuws-Vlaamse waterschapspartij (van 3 naar 2) en de VVD (van 3 naar 2)hebben beiden een zetel moeten inleveren. De SGP (3), CU (1), PvdA (2), Water Natuurlijk (2),AWP (1) zijn hetzelfde gebleven. 50 plus is met 1 zetel gestegen naar 2. 

Tegen de landelijke stroom in wist het CDA in de stemmenwinst te halen van bij het hogere opkomstpercentage. Totaal 4125 stemmen meer te behalen dan in 2015. Dit is een stijging van 19,8% (waarvan 13,5% door de hogere opkomst). Met name Hulst (van 23% naar 28%), Terneuzen (van 11% naar 15%), Sluis (van 15% naar 18%), Goes (van 17% naar 19%) en Reimerswaal (van 9% naar 12%) behaalden in totaal 3369 stemmen meer binnen dan in 2015.Naast de lijsttrekker werd ook nummer 2 met voorkeursstemmen gekozen. Tevens scoren in de top 20 velen hoog waardoor het CDA team weer heeft laten zien overal in Zeeland goed verbonden te zijn. 

Voor de komende periode zal de fractie van het waterschap aangevuld met fractievolgers initiatief nemen om via diverse kanalen het CDA geluid te communiceren en met de mensen in gesprek te gaan. 

Inmiddels heeft de Partij voor Zeeland de informateur Eppie Klein benoemt en zal er naar verwachting op korte termijn gesprekken gaan plaats vinden. 

"Met complimenten aan alle afdelingen en natuurlijk het campagne- en social mediateam!"

Duidingsdebat door Jo-Annes de Bat

Vrijdagochtend vond ook het duidingsdebat plaats. Het stuk dat Jo-Annes de Bat heeft voorgedragen: Voorzitter, collega’s, beste mensen,

Goed dat we vandaag dit duidingsdebat met elkaar hebben. Het is voor het eerst dat we dit zo doen en het helpt, naar de mening van het CDA, om het proces om te komen tot een coalitie open en transparant te beginnen.

Voorzitter, ik wil beginnen met het feliciteren van de winnaars: FvD, GL, 50+ en PvdD. Welkom aan die laatste in de Staten van Zeeland. Toch ook felicitaties aan de SGP die fors stemmen winnen. Degene die meer in mineur zijn vandaag: we leven mee. Verkiezingen zijn gevoelsmatig niet altijd eerlijk.

Dan naar de verkiezingen zelf. Kort vier punten voorzitter,

Allereerst zijn we als CDA erg dankbaar en trots op de uitslag. Een zetel winst, 6000 stemmen extra. Vier jaar hard werken, goede kandidaten en een prettige campagne zijn beloond.

Als tweede wil ik alle partijen danken voor de prettige campagne. Het waren best veel debatten. En het was soms koud op straat. Maar het respect was er en dat is goed als polarisatie soms hoogtij viert.

We zijn als CDA, ons derde punt, blij met het hoge opkomstpercentage. Dat was een doel en dat is ruimschoots gehaald. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijdragen. Dank vooral ook aan de gezichten van Zeeland.  Het lijkt ons zinvol de campagne te evaluaren tzt.

Als vierde voorzitter, hebben we als CDA uit willen stralen dat we ook de komende vier jaar op een verbindende manier de grote opgaven voor Zeeland aan willen pakken. Met alle partijen, dus ook met mensen die we nu nog niet kennen, maar hopelijk snel leren kennen. Op inhoud en persoon, zodat we weten wat een uitgestoken hand in houdt.

Dan het vervolg. Als CDA willen we, als grootste partij, graag de leiding nemen in een zorgvuldig proces van onderhandelingen. Te beginnen met een informatiefase om de duiding van de uitslag te verdiepen. Daarom stellen wij voor een informateur te benoemen die de volgende vier vragen in ieder geval moet beantwoorden:

  1. Hoe duiden partijen de uitslag, een verdieping op vandaag
  2. Welke rol zien partijen voor zichzelf in de formatiefase
  3. Welke personen dragen partijen voor
  4. Welke inhoudelijke punten kunnen/moeten onderdeel zijn van een coalitie-, danwel een Statenakkoord. 

En vanzelfsprekend kan de informateur naar eigen inzicht aanvullende vragen stellen. Tot slot voorzitter. Als CDA stellen we voor om Rene Verhulst, burgemeester van Ede, te benoemen als informateur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.