19 maart 2024

Zorgen over regelmatige bezoeken aftandse olietankers in Zeeuwse wateren

Maandag 18 maart - ZEELAND - Naar aanleiding van alarmerende rapporten in de NRC over verouderde olietankers die regelmatig de Zeeuwse wateren aandoen tijdens het vervoeren van Russische olie, hebben verschillende leden van de Staten van Zeeland vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De leden die vragen hebben gesteld zijn Wouter Versluijs van D66, Lizo Koppejan van CU, Inez Flameling van PvdA-GL, Ger van Unen van SP, en Hannie Kool van CDA Zeeland.

De schriftelijke vragen

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten van Wouter Versluijs van D66, Lizo Koppejan CU, Inez Flameling PvdA-GL, Ger van Unen SP en Hannie Kool CDA.
Toelichting: Naar aanleiding van de schokkende berichtgeving in NRC over aftandse olietankers die regelmatig Zeeuwse wateren aandoen bij het vervoeren van Russische olie hebben we een aantal vragen:

  1. Wat vinden GS van de regelmatige bezoeken van oude, niet verzekerde en slecht onderhouden olietankers aan de ankerplaats nabij Vlissingen-oost?
  2. We zijn van mening dat deze bezoeken de kans op een milieuramp vergroten. Om dit te voorkomen moeten deze schepen scherp gecontroleerd en aangepakt worden door Inspectie Leefomgeving en Transport, maar die doen volgens het artikel van NRC niets. Willen GS met grootst mogelijke urgentie aan ILT duidelijk maken dat deze situatie anders moet worden aangepakt en dat ze structureel en vaak in de Westerschelde moeten gaan controleren?
  3. Zijn GS bereid om via het aandeelhouderschap van North Sea Port deze zorgelijke situatie te bespreken met als doel de schepen te weren?
  4. Zien GS nog andere manieren om de veiligheid betreffende dit soort aftandse schepen te verbeteren?
  5. Willen GS in den Haag aandringen op het instellen van sanctielijsten en maatregelen in navolging van Groot-Brittannië?
  6. Willen GS aandringen bij de Vlaams-Nederlandse gemeenschappelijke nautische autoriteit om al het mogelijke in het werk te stellen om deze praktijken tegen te gaan?
  7. Waar liggen bij wie, welke verantwoordelijkheden in geval één van de olietankers kapot gaat en er een milieuramp ontstaat? Gezien de diverse organisaties die uit het artikel een rol spelen en wellicht andere Zeeuwse overheden of organisaties die in actie komen bij een milieuramp graag een duidelijk overzicht.
  8. De EU heeft een sanctiebeleid tegen Rusland vastgesteld dat aankoop, invoer en overdracht van ruwe aardolie en bepaalde aardolie­producten over zee uit Rusland naar de EU verbiedt. Willen GS in gesprek gaan met NSP om te onderzoeken hoe dit soort ontwijkingsmogelijkheden kan worden tegengegaan?
  9. Zijn er veiligheidsvoorschriften/protocollen voor het bunkeren op de Westerschelde?
  10. Hoe actueel is het rampenplan van de VRZ in het geval van een milieuramp met olie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.