19 juli 2021

Schriftelijke vragen: Werkzaamheden N289 Krabbendijke

Vanwege de gebrekkige communicatie vanuit de Provincie met onze gemeente worden er voorlopig geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Oude Rijksweg bij Krabbendijke. De gemeente was niet geinformeerd over de werkzaamheden en daardoor worden de werkzaamheden uitgesteld tot medio september. 

Het CDA Reimerswaal heeft kennis genomen van de geplande werkzaamheden en merkt op dat de omleiding via smalle polderwegen en via woonstraten zal plaatsvinden. Aangezien het verkeer voor maar liefst vier weken gestemd zal zijn in september, vraagt het CDA Reimerswaal zich af of het landbouwverkeer met ernstige vertragingen te maken zal krijgen en of onze scholieren en inwoners nog veilig naar school/ werk kunnen fietsen. 

Op vrijdag 16 juli heeft het CDA Reimerswaal de volgende schiftelijke vragen gesteld:

1. Hoe kwalificeert ons college de communicatie vanuit de Provincie, omtrent dit onderwerp, richting de gemeente? 

2. Kan het college inzicht geven in de afwegingen die zijn gemaakt om de werkzaamheden in september te laten plaats vinden? 

3. Is er bij deze afweging rekening gehouden met het oogstseizoen van onze fruittelers wat tot extra belasting van de omleidingsroutes leidt? 

4. In hoeverre kan de verkeersveiligheid worden gewaarborgd indien de polderwegen en woonstraten weer worden gebruikt door schoolgaande kinderen, landbouwverkeer en woon-werkverkeer? 

5. Is ons college bereid om, samen met betrokken partijen, tot een beter passend moment te komen om deze werkzaamheden te verrichten? Of op een andere manier in te vullen waardoor de langdurige afsluiting van de Oude Rijksweg niet nodig is. 

Volgens ons Reglement van Orde dienen schriftelijke vragen binnen twintig werkdagen te worden beantwoord. Als er antwoorden zijn, zullen wij deze via onze site publiceren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.