Armoedebeleid

Door verschillende oorzaken kunnen mensen in de schulden komen. Waar wij naar streven is dat een ieder een leven wordt gegund waarin hij of zij financieel zelfredzaam is. In onze welvarende samenleving is het triest dat het aantal mensen dat is aangewezen op noodhulp toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, verslaving, psychische nood. Het zijn allemaal factoren die mekaar kunnen versterken.

Wij hebben niet de illussie dat de overheid in staat is en moet zijn om armoede uit te bannen, hierbij moet de hele samenleving bij betrokken worden.

Eén van de belangrijkste manieren om de vicieuze cirkel waarin mensen die in de schuldhulpverlening komen te doorbreken is het terug brengen van regelmaat, van werk. Maar daarmee hoef je het nog niet te redden. Je kan namelijk een baan hebben en nog steeds onder aan de streep te kort komen. Daarom is het goed om ook voor deze groep aandacht te hebben en te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.