380 KV niet dichter bij Krabbendijke

380 kV lijn niet dichter bij Krabbendijke

Omdat volgens de planning van Economische Zaken over enkele jaren in het Sloegebied in combinatie met een megawindpark voor de kust in Zeeland een grote hoeveelheid energie gaat worden geproduceerd en deze energie moet worden afgevoerd wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding ingepland. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 20 januari 2014 in Krabbendijke bleek data men het oorspronkelijk geplande tracé zodanig wil verleggen dat minder woningen in de risicozone vallen, maar dat de leiding wel zo veel dichter bij de kern Krabbendijke komt dat veel meer woningen grenzen aan deze risicozone. Volgens het RIVM zouden gezondheidsrisico’s op kunnen treden bij langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling beginnend bij 0,2 tot 0,5 microtesla. In haar beleidsadvies heeft het RIVM daarom opgenomen om kinderen, waar een verhoogde kans op kinderleukemie niet bij wordt uitgesloten, niet langdurig (wonen, school of speelterrein) aan een straling van meer dan 0,4 microtesla mogen worden blootgesteld. De veiligheidsgrens wordt daarom altijd vastgesteld op deze 0,4 microtesla. Dit houdt wel in dat er woningen mogen staan in het gebied waar de straling tussen 0,2 en 0,4 microtesla bedraagt en waar volgens de RIVM woordvoerder op de inloopavond gezondheidsrisico’s niet zijn uit te sluiten. Dit terwijl met name alle woningen aan de Noorddijk en enkele woningen aan Roelshoek zodanig dicht bij de 0,4 microtesla-lijn liggen dat de bewoners hiervan terecht ongerust zijn naar de gevolgen voor de gezondheid van hun kinderen.

 

Behalve het overduidelijk aanwezige gezondheidsrisico zal met name de Karelpolder door de twee hoogspanningsleidingen van verschillend formaat die er straks doorheen lopen haar aantrekkelijkheid verliezen. Nu is het rondje Karelpolder nogal eens de bestemming voor een zomeravond- of zaterdag-/zondagmiddagwandeling, maar het toekomstige uitzicht en mogelijk onophoudelijke geruis zou hieraan weleens een eind kunnen maken. Deze aspecten (horizonvervuiling en geluidsoverlast) zullen bovendien leiden tot een aanzienlijke waardedaling van de woningen in het zichtveld van de leidingen.

 

Naast de gezondheidsrisico’s en de waardedaling speelt in onze overwegingen ook mee dat wij nog niet overtuigd van zijn nut en noodzaak van de nieuwe hoogspanningsleidingen. In het Sloegebied zullen op korte termijn elektriciteitscentrales (kolencentrale en kerncentrale) worden gesloten. Voorlopig lijkt er geen sprake te zijn van bouw van een tweede, nieuwe kerncentrale. Bovendien lijkt de energiebehoefte te verminderen, mede doordat steeds meer energie lokaal wordt opgewekt, door zonne-energie voor particuliere en individueel zakelijke toepassing.

 

Dit alles overwegend zou het Ministerie van Economische zaken in de ogen van het CDA Reimerswaal nog eens moeten heroverwegen of deze hoogspanningsleiding wel echt nodig is. Bovendien willen we dat, als EZ toch door wil gaan met de aanleg, er nog alternatieve tracés bekeken moeten worden welke verder van woonbebouwing af zijn gelegen. Daarbij mag wat ons betreft ook serieus worden overwogen een deel van het tracé door de Oosterschelde aan te leggen. Ook dat zal het uitzicht niet verfraaien, maar de gezondheidsrisico’s zijn daardoor fors geminimaliseerd.

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.