Afvalbeleid

én van de uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. En wat ons betreft hoort het verminden van de hoeveelheid afval en het goed scheiden van afval bij goed rentmeesterschap. Alleen de manier waarop is en blijft een lastige. Waar we bijna drie jaar geleden als gemeenteraad bijna unaniem kozen voor de pilot nascheiding liggen de kaarten nu wat anders.

Voor het CDA was één van de redenen om in te stemmen met de pilot dat de hoeveelheid herbruikbaar afval in de grijze kliko enorm omhoog zou gaan waardoor we een grote stap zouden zetten richting het behalen van onze VANG (Van Afval Naar Grondstof)- doelstelling. Helaas bleken deze prognoses die toentertijd werden geschetst iets te rooskleurig. 

Maar hoe gaan we nu verder?

Wij vinden dat de hoeveel restafval per inwoner drastisch naar beneden moet. Niet enkel omdat deze doelstellingen ons zijn opgelegd maar ook omdat het een stukje rentmeesterschap is waar we waarde aan hechten.

Wij willen dat er toegewerkt wordt naar een scenario waarin inwoners die goed scheiden en minder afval inleveren niet meer gaan betalen dus dat goed gedrag wordt beloond. Ook dat is wat ons betreft rentmeesterschap.

Daarnaast willen we dat de precieze uitwerking en eventuele aanvullingen wordt besproken met onze inwoners omdat zij (en wij) diegene zijn die er iedere dag mee te maken zullen hebben en uiteindelijk de rekening moeten betalen.

Als CDA zijn we geen tegenstander van bronscheiding maar het verschil met drie jaar geleden en nu is dat we grotendeels een pilot achter de rug hebben. Deze pilot heeft niet het resultaat gebracht waar we op hoopte en daarom vinden wij het verstandig om nu weer terug te gaan naar bronscheiding.

In feite gaan we dus weer terug naar de oude situatie. In de groene kliko gaat GFT-afval, in de plastic zakken gaat plastic, shampooflessen, melkpakken enzovoort en in de grijze kliko gaat rest afval. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.