John Jansen

Steunfractielid

Mijn naam is John Jansen. Ik ben steunfractielid voor de partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet voor de Reimerswaalse burgers. 

Een betrouwbare partij die ook de komende jaren haar verantwoordelijkheid niet uit de weg wil gaan.

Door de vele contacten als vrijwilliger in de gezondheidszorg, het kerkelijk werk en het verenigingswerk weet ik wat er onder de mensen leeft. Ik weet dat het anders kan en anders moet. Wel dienen we de zwakkeren in onze samenleving daarbij niet uit het oog te verliezen. We zullen het voorzieningenniveau op peil moeten houden en echt blijven werken aan de leefbaarheid in onze mooie dorpen. U kunt ons daarbij helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.