In ons programma maken wij keuzes voor waarden en tradities

Lokale eigenheid

De Thoolse samenleving is een diverse samenleving. We houden zoveel mogelijk rekening met elkaar en respecteren elkaars leefwijze. Dat is iets om trots op te zijn. Het maakt Tholen uniek. Wij vinden het belangrijk om deze sociale cohesie vast te houden.

Het opgerichte Cultuurplein Tholen (CPT) wordt wat ons betreft financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmering van een evenwichtig cultuuraanbod op het gebied van muziek, theater, kunst en andere muzische vormen. Jong en oud komen aan hun trekken.  De gemeente verstrekt  globale richtlijnen en subsidie om dit mogelijk te maken. 

De voormalige bibliotheekvestigingen  hebben merendeels plaatsgemaakt voor bibliotheekactiviteiten op scholen en de Biebs in de Buurt. Deze diensten worden verleend door vrijwilligers, professioneel ondersteund door bibliotheek Oosterschelde. Bij de Biebs in de Buurt moet je terecht kunnen voor boeken, cursussen, vragen over wonen en over zorg, etc. Het zijn echte leer- en ontmoetingsplaatsen en een vraagbaak voor iedereen. Dat moet in elke kern, desgewenst, een mogelijkheid blijven.

Muziekverenigingen en de Zeeuwse muziekschool bereiken een breed publiek. In overleg en samenwerking met de basisscholen zullen de Zeeuwse Muziekschool en de muziekverenigingen algemeen vormend muziekonderwijs op de basisscholen verzorgen. Samen muziek maken, maakt het verlenen van subsidie daarvoor, meer dan de moeite waard.

Monumenten bepalen voor een belangrijk deel ons materiële Cultureel Erfgoed. We steunen initiatieven die gericht zijn op behoud en kwaliteit van dit cultureel erfgoed (evt. herbestemmen gericht op ontmoetingsplaatsen) Het CPT kan ook een belangrijke rol vervullen in het toegankelijk maken van historische gebouwen voor inwoners en toeristen.  

Museum De Meestoof is een niet weg te denken museum voor onze gemeente. Samen met de vele vrijwilligers van het museum houdt de gemeente de Thoolse geschiedenis levend.

Veiligheid in de buurt

We moeten  ons bewust zijn van, en medeverantwoordelijk voelen voor een (verkeers) veilige leefomgeving. Ook op het water. Indien mogelijk spreken we elkaar eropaan. De Buurt-app is een handig middel om elkaar snel op de hoogte te brengen van gevaar in de buurt in wat voor vorm dan ook. Hufterig gedrag wordt niet geduld.
 

In geval van nood  moet  de burger kunnen vertrouwen op een snelle en adequate dienstverlening door politie, brandweer, medische zorg  en overheid.

We focussen op knelpunten vanuit de veiligheidsmonitor. De wijkagenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Ook als het gaat om voorlichting naar onze inwoners. Ook een Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) moet hier een bijdrage aan gaan leveren.

Binnen onze gemeente willen we een politiebureau of agentschap waar mensen op afspraak terecht kunnen voor de diensten van de politie. We willen minimaal 3 wijkagenten voor Tholen behouden en  het laagdrempelig contact bevorderen.
 

Onze gemeente moet de functie van preventiemedewerker in het leven roepen die verantwoordelijk wordt voor signalering en preventieactiviteiten op scholen, instellingen, verenigingen en  schakel is tussen gemeente, politie en de samenleving.
 

Naast de Beter Buiten app moet ook het meldpunt telefonisch bereikbaar zijn om mondeling te kunnen doorgeven wat er in de openbare ruimte zou moeten worden gerepareerd of anderszins aangepakt

Burgerschap

Iedereen doet mee! We vormen met elkaar de samenleving en zijn er voor onszelf maar vooral ook voor elkaar. We vragen niet alleen wat de samenleving voor ons kan doen, maar ook wat wij voor de samenleving kunnen betekenen. Zie vooral ook hoofdstuk 2 Sterke Samenleving

Zondagrust

De zondag is bij uitstek een dag voor rust, onthaasting, ontmoeting en ontspanning. Binnen onze gemeente wordt dat op verschillende manieren ingevuld. De een gaat één of meerdere keren naar de kerk, de ander trekt eropuit. Weer anderen doen beide.  Naar de kerk gaan, een hapje eten, een glaasje drinken al of niet op een terras, een baantje trekken in het zwembad of naar het strand; het hoort erbij.  De winkels blijven hier op zondag gesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.