20 november 2018

CDA voor behoud maatschappelijke bestemming De Menswording

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het initiatief rondom het voormalig kerkgebouw De Menswording.

Een projectontwikkelaar is van plan een appartementencomplex te bouwen van 12 meter hoog, met vier woonlagen en bestaande uit 21 appartementen. Het college geeft in meerderheid aan dat het de bestemming van maatschappelijk wil wijzigen in woningbouw, waarmee de bouw van dit complex mogelijk wordt. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat onze CDA-wethouder tegen dit voorstel heeft gestemd.

Uitgangspunt van het CDA was natuurlijk dat het ons spijt dat De Menswording zijn functie als kerkgebouw heeft verloren, maar dat het goed is dat juist deze locatie een maatschappelijke bestemming heeft. Als CDA-fractie hebben we inmiddels het voorstel tot wijziging bestudeerd. Voor ons geeft dit nieuwe voorstel geen aanleiding om ons oorspronkelijke standpunt te wijzigen.

CDA Leiderdorp is voorstander van de maatschappelijke bestemming van deze locatie. We zien ook dat de gemeente Leiderdorp hier zelf geen maatschappelijke invulling voor heeft. De vraag is dus: is er wel belangstelling om deze bestemming te houden? Uit diverse bronnen hebben wij begrepen dat er serieuze en reële initiatieven in Leiderdorp bestaan om deze maatschappelijke functie in te vullen met het bestaande pand. Deze initiatiefnemers zetten bijvoorbeeld in op bestrijding van eenzaamheid en het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Dit soort initiatieven verdienen een kans, die tot nu toe nog niet serieus is genomen. Een keuze tot verandering van bestemmingsplan, is een keuze om een projectontwikkelaar geld te laten verdienen aan woningen. Weliswaar heeft de projectontwikkelaar ook een (kleine) maatschappelijke ruimte op de begane grond ingetekend, maar wij betwijfelen of dit wel kansrijk is: een kerk voor een bescheiden koopsom is iets anders dan dure meters om te huren.

Daarnaast blijft het de vraag voor het CDA – net als voor de bewoners in de omgeving van het Heelblaadjespad ‑ of dit nieuwe ontwikkelingsplan goed inpasbaar is op de huidige locatie: de hoogte (vier woonlagen), de omvang (extra grond is nodig van de gemeente) en mogelijke parkeer- en verkeersproblematiek.

Op maandag 26 november a.s. houdt de gemeente een openbare informatieavond over dit plan. En op maandag 10 december a.s. wordt het behandeld in het Politiek Forum, waarbij ook bewoners kunnen inspreken. De CDA-fractie zal hierbij aanvullende informatie opvragen en de ontwikkelingen volgen. Binnen het college en de gemeenteraad is dit een vrije kwestie, dus wij zijn benieuwd hoe de andere fracties en gemeenteraadsleden tegen deze plannen aankijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.