20 april 2020

Leiderdorp stemt in met Leidse Ringweg Noord

Vanavond heeft de gemeenteraad ingestemd met het kaderbesluit Leidse Ring Noord. Ook het CDA heeft ingestemd met dit besluit, inclusief een aanvullende motie van D66. Huibrecht Bos sprak namens het CDA en noemde het een afweging met drie dimensies:

  1. Verkeer buitenom
  2. Beperk overlast omwonenden
  3. Behoud de verbinding tussen stad en land

De argumenten zijn als volgt:

  1. De verkeerssituatie in Leiderdorp is zeer gebaat dat zoveel mogelijk verkeer buitenom kan rijden. De voorgestelde max. snelheid van 70km stimuleert dat meer verkeer buitenom zal rijden.
  2. Het verkeer buitenom komt ook langs woningen. We kiezen voor een weg waarbij de inrichting en geluidsbescherming passen bij het feitelijk gebruik. Bij 50km ligt de feitelijke snelheid vaak hoger, maar dan zonder bijpassende geluidsbescherming. 
  3. Wij willen de verbinding van Leiderdorp met onze polders. Volgens geluidsonderzoek is 70km per uur nog zo in te passen dat we met een halfhoge grotendeels natuurlijke geluidswal zicht houden op de polders en auto’s grotendeels aan het zicht onttrekken.

Het CDA heeft de motie van D66 gesteund, die aansloot bij onze motie en een betere en meer uitgebreide formulering van wensen bevat. Met name de toevoeging over de polders en de weidevogels is ons uit het hart gegrepen. 

 

Bijlagen:

- Motie van D66, welke is aangenomen door CDA, VVD, CU/SGP, PvdA en GL.

- Leidse Ring Noord - CDA Standpunt (toelichting per 28 november)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.