10 januari 2021

Duurzaamheid, het lijkt simpel

Duurzaamheid heeft veel raakvlakken met ander beleid en dat maakt keuzes maken moeilijk: welke onderdelen geven we prioriteit?

Praktische voorbeelden:

* Vergroening is belangrijk, maar waar willen we meer groen en welke grond offeren we daar voor op?

* We willen meer betaalbare woningen. Moeten we dan minder aandacht geven aan isolatie, aardgasaansluitingen, parkeerplaatsen en groene ruimte om de huizen?

* Hoe kunnen we zorgen dat we het huisvuil zodanig inzamelen dat we zo min mogelijk afval krijgen, zo min mogelijk hoeven te verbranden en zo veel mogelijk rendement halen uit de grondstoffen uit dat huisvuil?

De rekenkamercommissie heeft vastgeteld dat er in het verleden nog te weinig concreet is omgegaan met ambities en keuzes. De raad was het hiermee eens en heeft het college opdracht gegeven zorg te dragen voor verbeteringen: heldere doelstellingen en gebruik maken van de expertise binnen Lisse.

De CDA-fractie was tegen extreme moties en amendementen. Wij gaan voor reële ambities en blijven streven naar haalbare en betaalbare oplossingen. Alleen als 'iedereen' in Lisse bewust is van het belang van duurzaamheid, kunnen we onze doelstellingen halen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.