Gerrit Meiland

Raadslid

Mijn naam is Gerrit Meiland. Dit is alweer  mijn derde periode als raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Lisse. Samen met mijn mede fractiegenoten gaan we weer een interessante tijd tegemoet. Het valt niet altijd  op maar er is veel verandert in de tijd dat ik me  in de politieke wereld begeef. Veel ,van oudsher,  landelijke taken zijn overgeheveld naar de gemeentes. Daarnaast neemt de landelijke overheid besluiten die door de lokale overheid (ons) moeten  worden uitgevoerd. Voor al die taken wordt geld ter beschikking gesteld maar het is niet altijd zeker of dat kostendekkend is. Natuurlijk is het zo dat de lokale overheid meer binding  heeft met de inwoners en de problematiek meer lokaal kan oplossen,  maar met onvoldoende financiële middelen wordt dat ook weer lastig. Een gevleugelde uitspraak is inmiddels “geen knaken , geen taken”. Dat klinkt simpel en natuurlijk vind ik dat diep in mijn hart ook. Er is echter  een  “MAAR”,  als dat zou betekenen dat  mensen er alleen voor komen te staan,  zullen wij , het CDA Lisse , er alles aan doen om deze mensen te helpen. Bij ons doet ieder mens ertoe, niemand staat  langs de zijlijn. We wonen in een prachtig dorp waar nog het nodige moet gebeuren. Ik ga mijn uiterste best doen om  daar een positieve bijdrage aan te leveren. De wereld verandert  snel, wij kunnen niet stil blijven zitten. Als u ergens vragen over heeft of suggesties wilt delen, schroom dan niet om ons te benaderen. VOOR , DOOR en MET de inwoners, dat is de stijl van de CDA fractie. Wij zijn, net als u, een inwoner van Lisse.

Gerrit Meiland

Voorzitter van de Commissie Maatschappij en Financiën

Lid van de Commissie Ruimte en Infrastructuur

Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.