Frank Mélotte

Fractievoorzitter

Ik ben Frank Mélotte en woon sinds 1996 samen met mijn vrouw Annelies met veel plezier in de Poelpolder. Ik werk als belastingadviseur in Valkenburg Z-H. Daarnaast heb ik veel bestuurlijke ervaring opgedaan in de Lisses parochie. Daarbij heb ik ervaren hoe belangrijk vrijwilligers voor een gemeenschap zijn.

Mijn inspiratie om actief te zijn voor het CDA komt voort uit twee kernwaarden van de partij: Respect voor elkaar en respect voor onze leefomgeving. Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, maar zorg voor elkaar als dat nodig is. Lisse bestaat juist uit al die gelijkgezinde groepen die ieder op hun eigen terrein verantwoordelijkheid willen nemen en zich inclusief opstellen voor het grotere geheel. Het belang van sportverenigingen, scouting, kerken, etc. valt niet te overschatten.

Sinds 2018 ben ik als voorzitter van de CDA-fractie aan de slag. Als grootste fractie in de Raad heeft het CDA-Lisse een belangrijke rol om onze inwoners goed te vertegenwoordigen. Dat betekent dat we een luisterend oor hebben voor de inwoners. Een grote wens van het CDA-Lisse is om veel meer dan tot nu toe de burgers te betrekken bij de eigen wijk. Inwoners worden uitgenodigd om niet alleen mee te denken en te beslissen, maar ook om mee te doen. We zijn goed bereikbaar, ook via sociale media. Het contact met inwoners, ondernemingen en verenigingen zijn voor mij persoonlijk de leuke kanten van het raadswerk.

Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat Lissers blij en trots zijn om in Lisse te wonen en te werken.

 

Frank Mélotte

Fractievoorzitter CDA-Lisse

Lid Raadspresidium

Lid werkgeverscommissie gemeenteraad Lisse

Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Lid expertteam Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.