“Samenleven doen we samen” (2018-2022)

Het CDA heeft een boodschap van vertrouwen. Vertrouwen in de samenleving. Het CDA kiest niet voor de overheid die alles oplost. Want de overheid kán niet alles oplossen. Het CDA kiest ook niet voor ‘iedereen voor zich’. Want er blijven altijd kwetsbare mensen die op zorg van anderen zijn aangewezen. Het CDA kiest voor het versterken van de samenleving, van gemeenschappen. Een gemeenschap waar de menselijke maat, onderlinge solidariteit en gedeelde waarden terugkomen of worden versterkt.

Het CDA gelooft in de bindende kracht van de gemeenschap. In al z’n verschijningsvormen: het gezin, de school, de wijk, de buurt, het dorp, de stad, het bedrijf, de kerk, de vereniging. Zij zijn de ruggengraat van de samenleving. Dáárom staan we tussen de mensen. Mensen die op hun eigen plaats, naar eigen mogelijkheden en talenten verantwoordelijkheid nemen en een eigen unieke bijdrage leveren aan de gemeenschap. Zo bouwen we aan een sterk en leefbaar Lisse.

Ons antwoord op de problemen van vandaag, of het nu gaat om banen, de zorg, het onderwijs of de veiligheid, ligt hierin: de gemeente moet zich niet overal mee bemoeien maar vertrouwen op het initiatief van mensen en dat ondersteunen en stimuleren. Een samenleving van betrokken inwoners die we vrij laten om eigen keuzes te maken, maar ook verantwoordelijkheid, zorg en respect hebben voor elkaar.

Tegelijk blijft de gemeente een schild voor kwetsbare inwoners als het via de eigen omgeving even niet lukt. Voor ouderen bijvoorbeeld en gehandicapten die zorg nodig hebben of voor mensen die hun baan verliezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.