Jeanette Loos

Raadslid

Als uw raadslid ben ik oprecht geïnteresseerd in mensen en wil graag in gesprek gaan met de inwoners van Lisse, via social media, via de mail, op straat of tijdens bijeenkomsten. Het is een kans om van verschillende meningen en standpunten iets gezamenlijks te maken, in het belang van de gemeenschap van Lisse.  Verantwoordelijkheden en besluitvorming horen dicht bij de inwoners te liggen. 

Bij alles wat we doen moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd hebben en weer doorgeven. Dit geldt voor de zorg, de cultuur, het onderwijs, de veiligheid en de financiën van de gemeente.

In Lisse is een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. In de Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur is dit een van mijn speerpunten. 

Participatie heeft als doel om de inwoners meer te betrekken bij het wel en wee van Lisse: mee te denken, mee te beslissen en mee te doen. In de nieuwe Omgevingswet gaat Participatie een grote rol spelen. Ik wil dan ook zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het wel en wee van Lisse.

Betrokkenheid van de inwoners maakt Lisse een nog beter dorp.

 

Jeanette Loos

Gemeenteraadslid

Lid Commissie Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

Lid Raadswerkgroep Participatie

Lid Raadswerkgroep Duurzaamheid

Lid Expertteam HLTsamen

Uw vragen aan mij kunt u sturen naar [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.