22 september 2019

Evaluatie afval

In oktober 2019 verwachten we de uitkomst van de evaluatie van het afvalbeleid. Op basis daarvan kan de Raad beoordelen welke invloed de betaling per inworp (diftar) heeft voor de inzameling van het afval. Belangrijkste doelstelling moet hierbij zijn het daadwerkelijk terugdringen van het restafval.

Daadwerkelijk, omdat effecten van afvaltoerisme (neemt het afval mee naar werk of familie), afvalvermenging (doet restafval bij het plastic) en het bijplaatsen (zet de troep naast de containers) ogenschijnlijk wel tot resultaten leidt, maar uiteindelijk nergens toe leidt.

Daarnaast is er - ook hier - nog een financiële uitdaging. U zult in de pers gelezen hebben dat we op de afvalinzameling een tekort van EURO 900.000,-- realiseren. Dat is niet wenselijk. Het CDA is voorstander van het zo spoedig mogelijk kostendekkend maken hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.