31 maart 2019

Nota Grondbeleid Lisse

De Nota Grondbeleid Lisse 2016-2028 is aan vernieuwing en aanpassing toe. Door de voorgestelde wijziging kan een actiever grondbeleid gevoerd worden. Dat betekent dat de gemeente zelf grond kan kopen en niet alles "aan de markt overlaat".

Met een actievere grondpolitiek, waarbij de risico's natuurlijk in de gaten gehouden moeten worden, ziet het CDA een manier om de woningbouw een stimulans te geven. Het college kan door de wijziging snel handelen, bijvoorbeeld door een strategische aankoop te doen. Het college hoeft voor aankopen onder 1 miljoen de Raad niet vooraf te consulteren.

Het CDA wilde wel weten of de Raad vooraf geïnformeerd gaat worden. CDA-wethouder Van der Zwet antwoordde dat hij terughoudend zal zijn in aankopen; het is een manier om in het belang van de gemeente snel te kunnen handelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.