11 maart 2018

Speerpunten CDA-verkiezingsprogramma

Samenleven doen we samen, zodat iedereen in Lisse zich thuis voelt, meedenkt, meepraat, meebeslist en ook meedoet.

De nieuwe Beukenhof krijgt een bij de huidige activiteiten passende accommodatie.

Inleveren van restafval zonder kosten per inworp of per kuub.

Meer sociale huur- en koopwoningen voor starters, jongeren en mensen met een middeninkomen.

Meer waardering en steun voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Eenzaamheid en armoedebeleid moet serieus genomen worden.

Actieve sport- en cultuurbeoefening van jong en oud stimuleren.

Duurzaamheid ondersteunen. In Lisse is gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst.

Meer speelveldjes in de buitenruimte. Buitenspelen is gezond!

Sportaccommodaties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verenigingen en de gemeente.

Lees verder op de website ons verkiezingsprogramma: Samenleven doen we samen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.