10 januari 2021

Tiny Houses

Het wonen in een Tiny House is een duurzame manier van leven, veel liefde voor de natuur en wonen in gemeenschapjes waar samen doen belangrijk is.

De raad had aan het college de opdracht gegeven om een locatie te zoeken waar een aantal Tiny Houses neergezet kan worden. Dat werd gevonden op het binnenterrein in de Bloemenbuurt. Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met het vervolg van het participatieproject gaan de omwonenden en belangstellenden samen een plan maken om het gebied in te richten voor Tiny Houses in combinatie met groen. Door samen te denken en samen te doen kan er een bijzonder mooi stukje Lisse ontstaan waar klein en duurzaam wonen en natuur samengaan. 

De CDA-fractie is mede-trekker van dit project. Wij zijn voorstander van deze vorm van participatie en zien de Tiny Houses als een interessante vorm van wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.