23 december 2018

Tiny Houses en Grijze Pakken

Lokale democratie wordt landelijk, naast de drie grote decentralisaties in de zorg, als een van de belangrijkste thema's gezien voor de gemeentelijke politiek. Dat geldt ook voor Lisse.

De coalitie heeft afgesproken om de lokale democratie te versterken door concrete plannen van burgerparticipatie te ontwikkelen. Er zijn nu twee projecten gestart.

 

Ten eerste het organiseren van een jongerentop op 18 februari 2019 waarbij de jongere inwoners (leeftijd 13 tot en met 23 jaar) van onze gemeente uitgenodigd worden om hun ideeën voor Lisse te delen (met de grijze pakken en de nette jurken). Frank Mélotte en Ben Lanser zijn vanuit de CDA-fractie bij dit project betrokken.

 

Ten tweede het project Tiny Houses waarin de Raad wil onderzoeken of er behoefte is aan Tiny Houses, huizen die niet groot zijn qua omvang, maar wel qua ambitie. Bewoners van Tiny Houses kunnen - binnen bepaalde randvoorwaarden - zelf bepalen hoe hun huis eruit zal zien en hoe ze vorm willen geven aan hun bijdrage aan de duurzaamheid. Jeanette Loos is een zeer enthousiaste deelnemer aan dit project. Het procesvoorstel Tiny Houses zal begin volgend jaar in de Raad besproken worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.