24 september 2018

Vaststelling Bouwverordening 2018

De Bouwverordening Lisse 2018 had per 1 juli 2018 vastgesteld moeten worden. De Bouwverordening stond echter voor de raadsvergadering van september geagendeerd. Het CDA heeft daarom de volgende stemverklaring afgelegd.Het CDA stemt van harte in met de voorliggende Bouwverordening. Echter met de aantekening, dat het CDA het betreurt dat de Bouwverordening en de bijbehorende regelingen niet tijdig voor 1 juli 2018 ter vaststelling aan de Raad zijn voorgelegd.Woordvoerder: Jeanette Loos (06 23737783)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.