02 januari 2022

Speerpunten en verkiezingsprogramma 2022-2026

Lees hier het Verkiezingsprogramma 2022-2026 "Zij aan zij in Lisse"

SPEERPUNTEN

Zij aan zij in Lisse

 • Iedereen doet er toe, iedereen doet en denkt mee.
 • Samen maken wij Lisse mooier.
   

Lisse met en voor elkaar

 • In iedere wijk voor jong en oud voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting.
 • Integrale aanpak in de zorg: één gezin, één plan, één aanpak.
 • Meer oog voor Lissers die het nodig hebben.
 • Iedereen moet lid kunnen worden van een vereniging (zeker kinderen).
   

Lisse bouwt voor Lissers

 • Meer betaalbare woningen, zodat onze kinderen en kleinkinderen in Lisse kunnen blijven wonen
 • Waar mogelijk in de hoogte bouwen zoals “De Veilingmeester”.
 • Leeftijdsbestendig bouwen met een flexibele bestemming.
   

Lisse moet bereikbaar worden

 • Lisse rechtstreeks aansluiten op de A44
 • Verbeteren oost-westverbinding voor auto en openbaar vervoer (bijv. stapbus Amsterdam).
 • Beter onderhouden wandel- en fietspaden.
 • Wandelpad langs de Ringvaart en de Greveling.
   

Lisse ondernemend hart van de Bollenstreek

 • Kleine bedrijvigheid aan huis moet mogelijk worden.
 • Een bruisend dorpshart met winkels en horeca.
 • Een duurzame bollensector als drager van de open ruimte.
   

Lisse een dorp van morgen

 • Afvalscheiden loont. Diftar niet per se de oplossing.
 • Veel groen in de wijken en droge grond onder de voeten.
 • Opladen elektrische auto voor iedereen mogelijk.
 • Betaalbaar energieneutraal in 2050: beginnen met isolatie van woningen en zon op dak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.