Kees van der Zwet

Wethouder

Lid Presidium.

Ik ben Kees van der Zwet, geboren en getogen in De Engel en woon inmiddels al weer ruim 30 jaar in de Poelpolder. Tot voor kort ben ik werkzaam geweest als zelfstandig openbaar accountant via een eigen kantoor. Naast mijn arbeidzame leven ben ik ook steeds lokaal en regionaal bestuurlijk actief geweest. O.a. bestuurslid van Alverha BCL, lid steunstichting van het Fioretti College en tegenwoordig nog als bestuurslid van de St. voorheen Coöp Onderling Belang en de St. Uitgaansdag Ouderen Lisse.

Van 1991 - 1998 was ik gemeenteraadslid in Lisse en van 2003-2008 CDA-lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Ik wil mij blijven inzetten voor een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen en elkaar ruimte geven om te leven en te laten leven. Een samenleving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een samenleving die zorgt voor ouderen en hen de aandacht geeft die zij verdienen. Een samenleving waarin eenieder kan en mag participeren in de inrichting van zijn/haar woon- en leefomgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.