Door: Sybrinne de Vries

Na een knieoperatie loop ik sinds kort tijdelijk met krukken. Dan merk je pas goed hoe vervelend het is als er tijdens het boodschappen doen allerlei obstakels, zoals reclameborden en andere uitstallingen in de weg staan. Gelukkig heb ik binnenkort geen krukken meer nodig. Je zal maar altijd afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of rollator. Het is al vervelend genoeg om een fysieke beperking te hebben, maar helemaal als de omgeving daar geen rekening mee houdt en je je door allerlei obstakels extra beperkt voelt in je bewegingsruimte.

Vorig jaar zomer werd ik daar voor het eerst  mee geconfronteerd toen ik op een terrasje in het winkelcentrum in Sassenheim door iemand werd aangesproken op de vele uitstallingen die kris kras door het centrum staan. Om het  zelf te kunnen ervaren ben ik toen met een (zo goed als) blinde vrouw door het winkelcentrum van Sassenheim gaan wandelen.  En inderdaad, reclameborden, uitstallingen en  te ruim opgestelde terrasjes versperden ons regelmatig de weg.

Op mijn vraag aan de gemeente waarom hier niet op werd gehandhaafd, bleek tot mijn verbazing dat er in de gemeente Teylingen  geen uitstallingenbeleid is. En dat terwijl er al in de Detailhandelsvisie, die door de gemeenteraad van Teylingen in 2014 werd vastgesteld, stond  dat er voor de hele gemeente een uitstallingenbeleid zou komen. Waarom was het er dan nog niet? De openbare ruimte moet toch goed toegankelijk zijn, zodat iedereen in de gelegenheid is om voluit aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen?

Namens het CDA heb ik hierover tot  2 maal toe schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W en is er op initiatief van de CDA-fractie  in november 2017 met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de gemeenteraad zich uitsprak voor een snelle invoering van het beloofde uitstallingenbeleid.    

Mooi geregeld, zou je denken. Echter het nieuwe college van burgemeester en wethouders van VVD, Trilokaal en D’66 gaf een paar maanden geleden tot onze stomme verbazing in een raadsmemo aan het uitstallingenbeleid toch weer uit te willen stellen.  Er moest eerst gewacht worden op een nog op te stellen centrumvisie. Dat kon toch niet waar zijn? Het vaststellen van zo’n visie duurt jaren.  Dat kan je onze burgers toch niet aandoen?

Het CDA vindt deze gang van zaken onacceptabel en heeft de kwestie opnieuw aangekaart in de gemeenteraad. De inwoners van Teylingen moeten serieus genomen worden, de motie moet worden uitgevoerd. Nog langer treuzelen kan echt niet.

Gelukkig worden we in dit standpunt gesteund door de andere politieke partijen in Teylingen.  Onder grote politieke druk is in de gemeenteraadsvergadering van 1 november door het college inmiddels toegezegd dat het uitstallingenbeleid er nu echt snel komt.  Binnen 2 weken wordt een wijziging van de Algemene politieverordening (APV) voorbereid, met daarin duidelijke regels voor uitstallingen (zie je wel, het kán wel snel). In de raad van december kunnen we hier als gemeenteraad  dan een besluit over nemen. Dit betekent dat boa’s vanaf 1 januari 2019 daadwerkelijk kunnen gaan handhaven op uitstallingen. De winkelstraten in Teylingen worden dan eindelijk toegankelijk voor  mensen met een fysieke beperking,  maar ook bijvoorbeeld voor ouders met kinderwagens en kinderen met driewielertjes.  Zij  kunnen voortaan “normaal” en onbeperkt boodschappen doen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.