Stemmen met het rode potlood

Wie maakt écht politiek het verschil in Teylingen?

Door: Sybrinne de Vries- van den Beukel

“Politieke partijen zijn één pot nat”, las ik op twitter en ook: “politieke partijen die in Teylingen meedoen aan de verkiezingen onderscheiden zich nauwelijks of niet van elkaar”. Oef, dat kwam wel even aan. Als dat werkelijk zo zou zijn, kunnen de politieke partijen in Teylingen net zo goed fuseren en valt er niets te kiezen.

Gelukkig is hier geen sprake van. Integendeel! Als CDA-raadslid heb ik de afgelopen 4 jaren wel degelijk, en soms zelfs grote, verschillen gezien en gehoord in de afwegingen en keuzen die de fracties in de gemeenteraad hebben gemaakt. Ik hoop dat dit ook geldt voor de inwoners van Teylingen. Dat ook zij het onderscheid hebben gezien en op 21 maart weten op welke politieke partij zij zullen stemmen. Dit kan op basis van de verschillende verkiezingsprogramma’s, maar ook door te kijken naar het verschil dat politieke partijen door hun daden en keuzen in de gemeenteraad daadwerkelijk hebben gemaakt. Door te kijken naar wat zij voor de Teylingers hebben bereikt en of zij gedaan hebben wat zij beloofden.

Een  lokale volksvertegenwoordiger moet onvermoeibaar willen opkomen en strijden voor de belangen van alle Teylingers en het dagelijks bestuur, het college van B&W, daarop controleren, scherp bevragen en, waar nodig, bijsturen.  Dat betekent veel overleg, zowel buiten het gemeentehuis als daarbinnen. Anderen proberen te overtuigen van de visie van het CDA en de keuzen die je als CDA-raadslid van daaruit wilt maken voor de inrichting van de lokale samenleving. Dat hoort allemaal bij politiek, maar dat is niet altijd wat mensen zien. Dat is op zichzelf niet erg, want het resultaat is uiteindelijk wat voor hen telt.

Als CDA-fractie hebben we in Teylingen op een aantal onderwerpen écht het verschil gemaakt de afgelopen 4 jaar. Ik durf dan ook met volle overtuiging de stelling aan dat zonder de inzet van het CDA een aantal zaken niet zouden zijn bereikt:

  • Zo zou er zonder de inzet van het CDA nu geen lijst met beeldbepalende panden zijn. Deze lijst is op initiatief van het CDA tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de historische verenigingen en na intensief overleg met de verschillende fracties in de gemeenteraad;
  • Zonder het CDA zou de eigen bijdrage in de Wmo voor zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding, niet zijn verlaagd. Sinds 1 januari 2018 betalen inwoners van Teylingen minder uit eigen portemonnee dan die van de overige gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. (bijv.: voor een meerpersoonshuishouden onder de pensioengerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan 52.207 euro (voor de overige gemeenten in de Duin en Bollenstreek ligt de grens op 35.175 euro) geldt in Teylingen geen eigen bijdrage meer);
  • Ook zou zonder de inzet van het CDA bij de invoering van de huishoudelijke hulp (Wmo) alleen de prijs bepalend zijn geweest (veilingmodel) en niet primair of de hulp passend is op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt, zoals nu gelukkig wel het geval is;
  • Zonder het CDA zou er geen pilot vroegdiagnostiek jeugdzorg zijn gestart, waardoor kinderen al op de basisschool een diagnose krijgen en niet onnodig lang in een nutteloos hulpverleningstraject terecht komen. Daardoor hoeven zij ook niet op een wachtlijst te staan en kan zo een verergering van hun klachten worden voorkomen;
  • Zonder het CDA zou er nog steeds geen uitstallingenbeleid tot stand komen voor het gebied van het winkelcentrum, zodat ook mensen met een fysieke beperking, maar ook ouders met kinderwagens en ouderen met een rollator, boodschappen kunnen doen zonder te slalommen om de reclameborden en andere uitstallingen; 
  • Zonder het CDA zou er ook nog geen besluit zijn genomen over het realiseren van een bewaakte fietsenstalling met camera’s bij het NS-station in Sassenheim. Treinreizigers kunnen daardoor straks veilig hun (brom)fiets stallen en deze na terugkomst ook weer (compleet) terugvinden;
  • Ook zou zonder de inzet van het CDA geen inventarisatie onder de inwoners tot stand zijn gekomen van alle verkeersknelpunten in Teylingen die dringend om een oplossing vragen en waaraan nu wordt gewerkt.

Kortom, het CDA belooft, maar levert ook. Daarom vragen wij met overtuiging ook uw vertrouwen voor de komende 4 jaar op 21 maart aanstaande.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.