Als we kijken naar de afgelopen 4 jaar, wat zijn dan de mooiste resultaten die behaald zijn? Wat heeft onze dorpen krachtiger gemaakt? We hebben dit aan Tinet de Jonge en Jan Verbeek voorgelegd. Tinet was onze lijsttrekker bij de verkiezingen in 2018 en Jan was de afgelopen 4 jaar wethouder.

Het is eigenlijk best een lange lijst als je alles op een rijtje zet! Het dorpshart van dorpen heeft een eerste opknapbeurt gekregen. De openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente zijn verbeterd. Wij hebben jongeren een prominentere plek gegeven. Wij hebben een politiepost voor de gemeente behouden, er is op initiatief van het CDA een veiligheidsbus bijgekomen. De hondenbelasting is afgeschaft.

Er is een kinderopvang gerealiseerd in de Brede School Het Turfhuis in Moordrecht. In Zevenhuizen. Moerkapelle en Nieuwerkerk zijn er extra schoollokalen geplaatst om de sterke groei van het Koningskwartier, de Jonge Venen en Esse op te vangen. Er zijn nieuwe velden voor senioren en pupillen bij voetbal Nieuwerkerk en er is overeenstemming over een nieuwe tijdelijke sporthal en over de renovatie van de sporthallen en zwembaden in Moordrecht en Nieuwerkerk.

In Moordrecht en Zevenhuizen komen nieuwe sportparken en in Moerkapelle wordt het sportpark uitgebreid. In Zevenhuizen is er na de tijdelijke school in 2019 gestart met een permanente school voor thuisnabij onderwijs in het Koningskwartier. Misschien zijn we nog wel het meest trots op de talloze bewoners/participatie avonden die zijn georganiseerd over onder andere de duurzaamheids opgaven en mogelijke oplossingen, dat moet blijven! Daarnaast is er op zowel sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid nagedacht over de langere termijn, dat heeft geresulteerd in mooie plannen:

● De sportvisie is samen met de sportverenigingen opgesteld en op basis daarvan zijn en worden er in elk dorp nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd.

● De nieuw cultuur- en erfgoed visie is samen met de culturele instellingen gemaakt en op basis van deze visies kunnen er in elk dorp tal van culturele activiteiten worden gerealiseerd.

● Samen met alle schoolbesturen is er een integraal huisvestingsplan gemaakt. En met dit plan als basis zijn en worden er in elk dorp nieuwe Kinderopvang en basisschool locaties gerealiseerd.

● Samen met heel veel belanghebbenden werd in de gemeenten in Midden Holland, de provincie en het waterschap de regionale energiestrategie ontwikkeld. Daarnaast werd met bewoners van Zuidplas de Transitie Visie Warmte opgesteld. In deze stukken beschrijven we hoe we in de toekomst onze energiebehoefte in kunnen vullen en wat dit gaat betekenen voor de inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.