Krachtige dorpen

We zetten ons in voor krachtige dorpen

Wij staan voor een gemeente met krachtige dorpen waarin we elkaar zien, waarin iedereen zijn talenten in kan zetten en waarbij wij onze dorpen op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen de samenbindende kracht van inwoners versterken. Wij staan voor een Zuidplas met krachtige dorpen waar winkels, scholen en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning om de hoek liggen.

Ambitie

Een mooie ambitie, alleen kun je op feesten en partijen soms beter zeggen dat je bij de Belastingdienst werkt dan dat je lid van het CDA bent. De afgelopen periode ben jij misschien teleurgesteld door een aantal van ‘onze’ politici in Den Haag, wij voelen dat ook. Het maakt onze drive voor Zuidplas alleen maar groter! Wij zijn en blijven een lokale partij, wij zijn immers gewoon jouw buren, wij komen elkaar tegen in het dorp en zijn bereikbaar. Wij zijn een partij die zich laat inspireren door de christelijke normen en waarden waarmee wij richting geven aan onze keuzes.

Lokale partij van gemeente Zuidplas

Wij zetten ons als de lokale partij in voor onze krachtige dorpen. De beslissingen die de komende periode voor Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle genomen moeten worden spiegelen we aan onze kernwaarden. Wij doen er alles aan om onze krachtige dorpen te laten bloeien!

De krachtige dorpen van gemeente Zuidplas

Moerkapelle, waar mensen voor elkaar zorgen, het groene Zevenhuizen waar inwoners met regelmaat de handen ineen slaan om een feest te organiseren, Nieuwerkerk waar de beste eigenschappen van een dorp en een stad gecombineerd worden, Moordrecht waar iedereen welkom is én zich welkom voelt. En natuurlijk ook de buurtschappen Ver Hitland met haar oorspronkelijke en nieuwe inwoners die verbonden zijn met rivier en agrarisch buitengebied. En tot slot Oud Verlaat als pleisterplaats voor fietsers, roeiers en wandelaars. Het zijn krachtige dorpen met unieke eigenschappen die het CDA wil behouden. Wij zijn trots op dát Zuidplas. Het groene, dorpse hart tussen de grote steden, dat willen we behouden! Daar zetten wij ons als CDA Zuidplas dagelijks voor in.

Contact met inwoners

De afgelopen jaren hebben wij steeds contact gezocht met inwoners. Verbinding met en tussen inwoners in de gemeente, is de basis van het werk dat wij doen. Wij zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen over wat zij belangrijk vinden in Zuidplas, nu en in de toekomst. Ook via deze weg: dank voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd! De gesprekken, antwoorden en ideeën vormen de bouwstenen voor dit programma. De gemeente is er voor de inwoners van onze dorpen, niet andersom! Het is helder dat ieder dorp een eigen karakter en eigen belangen heeft. Daar willen we zo goed mogelijk op aansluiten.

Daarnaast zijn er overkoepelende thema’s die veel naar voren komen en waar wij ons sterk voor willen maken:
➔ een goed voorzieningenniveau
➔ gevarieerder woningaanbod (van starter- tot seniorenwoning)
➔ een benaderbare overheid waar je op kunt vertrouwen
➔ veilige buurten en straten, met goede bereikbaarheid
➔ aandacht voor duurzaamheid

Wij zijn trots op onze krachtige dorpen en dat willen wij zo houden. Ook in de toekomst. Samen leven in een groene omgeving.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.