Kernwaarden

Kernwaarden

Iedereen doet mee

Inwoners, buurten, sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, bedrijven, verenigingen en stichtingen: ze leveren allemaal
een unieke bijdrage aan onze samenleving. Er mag geen sprake zijn van betutteling, de gemeente geeft hen de ruimte en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Deze gespreide verantwoordelijkheid zorgt voor een maatschappij waarin mensen zich betrokken en verbonden voelen en elkaar ondersteunen. Wij zijn trots op de vele actieve leden, enthousiaste vrijwilligers, mooie initiatieven en maatschappelijk betrokken ondernemers die Zuidplas rijk is.

Voor ons begint het in de politiek bij het erkennen en waarderen van deze maatschappelijke initiatieven.

Betrouwbare overheid

Wij komen op voor de belangen van inwoners; inwoners moeten de gemeente kunnen bereiken en vertrouwen. Om dit vertrouwen te krijgen moet de gemeente, of het nu gaat om de burgemeester, wethouder of raadsleden, zichtbaar zijn en integer handelen. Als inwoner van Zuidplas moet je erop kunnen vertrouwen dat de gemeente transparant is en afspraken nakomt. Vrijheid, veiligheid en rechtsgelijkheid voor inwoners zijn belangrijk. De overheid moet deze waarden beschermen en onrecht bestrijden.

Onderlinge betrokkenheid

Solidariteit in onze dorpen is een groot goed. Wij leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door met elkaar te leven. Ook hier zijn er geweldige maatschappelijke initiatieven die opkomen voor gezinnen die dreigen tussen wal en schip raken. De gemeente heeft hier ook een rol, ze zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Alleen loop je harder, samen kom je verder.

Leefbaarheid voor nu en later

Wij willen onze dorpen goed overdragen aan de volgende generaties, dat is waar het bij rentmeesterschap om draait. Dat betekent dat er nagedacht moet worden over de lange termijn impact van beslissingen die wij nu nemen. Daarbij kan je denken aan natuur en milieu, maar ook beslissingen op het gebied van cultuur, sport en zorg zijn van invloed op de leefbaarheid van onze dorpen. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.