Groen, vrij, betrokken bij elkaar, dorps wonen, maar met het schaalvoordeel van een grote gemeente. Dankzij het voordeel van een grote gemeente Zuidplas moeten wij goedkoper kunnen wonen in onze dorpen, dan wanneer wij losse dorpen zijn. Dankzij de omvang kan Zuidplas meer professionaliteit in huis halen en blijven de dorpen toch hun identiteit en kracht behouden. De groeikracht van Zuidplas willen wij inzetten om meer aanspraak te maken op subsidies vanuit provincie, regio of Europa.

Verenigingen

Het is geweldig om te zien hoeveel enthousiaste leden er bij de verenigingen in onze gemeente meedraaien. Naast het rijke verenigingsleven worden er geweldige initiatieven genomen om dorpsgenoten te ondersteunen, onder meer als ze minder bedeeld zijn, moeilijker ter been of eenzaamheid op de loer ligt. Als gemeente ontzorgen we waar mogelijk deze initiatieven.

Ondernemingsklimaat

De gemeente draagt bij aan een goed ondernemersklimaat. De gemeente moet ondernemers het vertrouwen en de ruimte bieden om te ondernemen en klaarstaan op het moment dat de ondernemer aanloopt tegen problemen op gemeentelijk gebied.

Belastingen

Het is de taak van de gemeente om het belastinggeld zo efficiënt mogelijk te gebruiken en subsidies doelgericht in te zetten. Voordat op subsidies gekort wordt, moeten de directe en indirecte gevolgen in beeld zijn gebracht en worden meegewogen in het besluit.

Glasvezel

Bij krachtige dorpen horen krachtige buitengebieden. Wij willen dat het geluid van de hier gevestigde inwoners en ondernemers gehoord wordt. Met het oog op de digitalisering en toename van het thuiswerken is het een goed streven om in heel de gemeente een aansluiting op glasvezel te realiseren.

  • Financieel

    Het kasboekje van Zuidplas moet op orde zijn om te kunnen doen wat we willen doen. Dat is onze verantwoordelijkheid en betekent dat we investeren in nieuwe zaken. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen we als CDA niet voor weg. We willen een sluitende begroting. Dit doen we door structurele kosten ook structureel te dekken, we schuiven geen rekening door naar de toekomst. Lastenstijgingen voor inwoners en ondernemers worden zoveel mogelijk tegen gegaan. Het streven is om de gemiddelde woonlasten in Zuidplas onder het landelijk gemiddelde te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor onze diensten.

  • Dorpshuizen

    Een dorpshuis of een multifunctioneel centrum kan een sociale, culturele en sportieve functie hebben. Het biedt onderdak aan het verenigingsleven en draagt bij aan de onderlinge verbondenheid. Wat Zuidplas nog krachtiger maakt: + Jongeren hebben weinig plek in Zuidplas. Een jongerencentrum en 4 dorps jongerenwerkers om alle groepen jongeren aan te spreken. Samenwerking jongerenwerker, boa en jongeren. Korte lijnen. + Stijging OZB maximaal gelijk aan inflatie. De gemeente kan geen gaten in de begroting vullen door de OZB te verhogen. Tegenvallers op de begroting moeten worden opgevangen door verstandig om te gaan met gemeentelijke uitgaven.

Onze kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.