Familie en gezin

De zorg voor elkaar begint thuis. Daar waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en elkaar steunen ben je geborgen en beschermd. Maar juist dat thuis staat steeds vaker onder druk. Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen topsport, is het altijd spitsuur en is er weinig tijd voor elkaar. Ook de kosten voor levensonderhoud zijn steeds hoger geworden. Dat moet anders.

Wij kiezen voor een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen vooropstaat. Want sterke gezinnen en hechte families zijn de basis waar je altijd op kan terugvallen. De hoeksteen van de samenleving. 

Bij lastenverlichting geven wij prioriteit aan gezinnen met kinderen.

Mantelzorg
Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet, in veel gevallen zelfs dag en nacht. Zij verdienen goede ondersteuning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.