Jeugdzorg

Het CDA vindt dat jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg. Als het thuis niet meer gaat moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur als dit in het belang van het kind is in een pleeggezin of een gezinshuis.

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen veel gemeenten met grote tekorten. Daarom moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig is en stellen we hogere eisen aan nieuwe aanbieders. In de overlap met het passend onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.