Sport

Wij staan voor een Zuidplas met krachtige dorpen waar mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning om de hoek liggen.

Iedereen doet mee

Inwoners, buurten, sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, bedrijven, verenigingen en stichtingen: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving. Er mag geen sprake zijn van betutteling, de gemeente geeft hen de ruimte en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Deze gespreide verantwoordelijkheid zorgt voor een maatschappij waarin mensen zich betrokken en verbonden voelen en elkaar ondersteunen. De sportverenigingen en culturele instellingen zijn plekken die bijdragen aan gezondheid, verbondenheid en ontwikkeling van inwoners. Korte lijntjes tussen gemeente en de vrijwilligers, verenigingen, besturen en directies helpen om snel op zorgen in te kunnen spelen. Wij zijn trots op de vele actieve leden, enthousiaste vrijwilligers, mooie initiatieven en maatschappelijk betrokken ondernemers die Zuidplas rijk is.

Voor ons begint het in de politiek bij het erkennen en waarderen van deze maatschappelijke initiatieven.  

Lage drempel

Mede vanwege de gezondheidsvoordelen vinden wij dat  iedereen een sport moet kunnen beoefenen. De drempel moet laag zijn. Sport geeft verbinding en vergroot de de gezondheid. Wachtlijsten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij zetten ons de komende jaren  in voor het versterken van de mogelijkheden van vrije sport in de buitenruimte.  Daarbij kan gedacht worden aan sportieve mogelijkheden in parken, op en rond het water en routes voor wandelen, hardlopen, skaten en fietsen. Brains is een mooie manier om scholieren al jong in aanraken te brengen met sport, cultuur en welzijn in de gemeente. 

Sportverenigingen moeten meegroeien met het inwoneraantal, de voetbal- en tennisvereniging moet de ruimte krijgen om uit te breiden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.