03 februari 2021

Aandacht voor belangen inwoners nieuwe gaswinlocaties.

In de Statenvergadering van 3 februari stelde Siemen Vegter namens het CDA vragen aan het college over het voornemen om gas te gaan winnen in de nieuwe velden Boergrup en Lombok, liggende in de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Het CDA wilde van het college weten waarom toezeggingen aan inwoners niet nagekomen worden en welke invloed GS uitoefent op het proces. Ook wilde de fractie weten op welke wijze het College van Gedeputeerde Staten zich blijven inspannen voor de belangen van zowel inwoners als lagere overheden in dit dossier.

Lees hier de volledige inbreng van Siemen Vegter.

Gedeputeerde Stelpstra beantwoordde de vragen. Er komt een RCR procedure, die biedt veel ruimte aan de inwoners om zich goed te laten horen. Volgende week zijn er drie informatieavonden, waarbij inwoners kunnen aangeven, hoe zij de participatie graag ingevuld zien. De gedeputeerde is blij dat dit nu vorm krijgt. Herhaaldelijk is er aangedrongen om overleg in de eerste fase van het proces. Het college heeft regelmatig contact met het ministerie van EZK, die ook in contact staat met GasDrOvF. Het college vindt het belangrijk om de inwoners te blijven betrekken bij het dossier, zeker als het gaat om het delen van informatie, de leesbaarheid en begrijpelijkheid van stukken. Provincie Drenthe hamert al jarenlang op een goede schadeafhandeling en blijft dat ook zeker in de toekomst doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.