CDA Senioren

CDA senioren Drenthe

De CDA senioren Drenthe hebben sinds november 2019 een nieuwe voorzitter: Klaas Neutel.
De CDA senioren Drenthe is een platform van 20 Drentse CDA senioren, elke CDA afdeling is in dit platform vertegenwoordigd.
Vijf keer per jaar komen zij op maandagmiddag bij elkaar in Westerbork om met elkaar te praten en hun mening en ideeën te geven over wat er onder hen leeft.
Zij streven naar een betere herkenbaarheid van het CDA voor ouderen in het te voeren beleid en in de vertegenwoordiging. Om dit te bereiken overleggen zij met CDA afdelingen, met CDA Tweede Kamerleden, ervaringsdeskundigen en eventueel ouderenbonden. Zij hebben zitting in het Provinciaal Bestuur en zij vaardigen een provinciale vertegenwoordiger af naar het landelijk orgaan van de CDA Senioren.
Doel is gevraagd en ongevraagd het CDA (partij en fracties) op alle niveaus te adviseren over alle, voor senioren belangrijke zaken en alle overige zaken waaraan senioren, op grond van hun levenservaring dan wel deskundigheid, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Tevens vervullen zij een informatie functie ten opzichte van de Landelijke Organisatie van het CDA, in de Provinciale afdelingen en in de lokale afdelingen. De CDA senioren moeten een plaats hebben in de vertegenwoordigende organen.
Senioren moeten zich thuis voelen en gehoord worden binnen het CDA.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Drentse CDA senioren:
Klaas Neutel, tel. 0612448015, mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.