Wij staan voor Drenthe

Op 15 maart 2023 kiezen de inwoners van Drenthe door wie zij zich laten vertegenwoordigen in de Drentse Provinciale Staten. Uw en jouw stem kan bepalend zijn voor hoe Drenthe de komende vier jaar bestuurd zal worden. Daarvoor willen we een moment aandacht vragen met dit verkiezingsprogramma.
Bij het CDA staat de samenleving voorop. Bij ons geen uitlatingen over de burger die helemaal niets zou begrijpen van politiek. Voor ons is het de opdracht om beter te luisteren naar wat de samenleving van ons vraagt. En wij vertellen nog meer wat we doen, op een manier die voor iedereen te volgen is. We hebben daarom ons verhaal voor Drenthe op papier gezet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.