20 maart 2024

Bart van Dekken over cultuurbeleid: Niet alles is op geld te zetten

In de commissievergadering van 20 maart 2024 werd gesproken over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer  (NRK) “achter de coulissen; een onderzoek naar cultuurbeleid in de provincie Drenthe”

De NRK heeft een onderzoek uitgevoerd op effectiviteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van het  provinciale cultuurbeleid is gekomen tot een aantal conclusies en aanbevelingen. Lees hier het NRK-rapport 'Achter de coulissen'

Het goede behouden en doorontwikkelen
“Het goede behouden in de culturele waarden, maar ook het vernieuwen en moderniseren van die waarden kan altijd rekenen op steun van het CDA”, zo begon CDA fractievoorzitter Bart van Dekken zijn bijdrage bij de behandeling van het rapport Achter de Coulissen.

Wat het CDA betreft  “hoeft niet alles in de culturele sector te worden voorzien van kwalitatieve en kwantitatieve meetbare doelstellingen. Ik snap dat streven wel om daartoe te komen maar dat is geen doel op zich. “  Het nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid zal wat het CDA betreft altijd in het teken moeten staan van behoud en doorontwikkeling van de voorzieningen. Die zijn lang niet altijd meetbaar. 

Steun aan bewezen culturele parels
Bart van Dekken pleitte voor het blijven steunen van een aantal bewezen museale voorzieningen. Hij stelt dat het beter is de ambitie soms wat bij te stellen in plaats van kleine initiatieven een symbolisch bedrag te geven.  Bart van Dekken riep op vooral de bewezen culturele parels te blijven steunen, hij denkt bijvoorbeeld aan het Veenmuseum, “hartstikke goed!”

CDA blij met steun voor officieel Drents Volkslied
Van verschillende kanten is met enthousiasme en instemming gereageerd op de suggestie  van het CDA te komen tot een officieel een aansprekend Drents volkslied. Het CDA is blij met deze toezegging.  

De hele bijdrage van Bart van Dekken lezen?  Klik hier 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.